SABOR HRVATSKIH GRADITELJA 2012

 

 

 

 

 

Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) organizira, sada već šesti po redu, SABOR HRVATSKIH GRADITELJA 2012 koji će se održati od 15. do 17. studenoga 2012. u hotelu Croatia u Cavtatu.

Hrvatsko graditeljstvo je danas u velikoj krizi te o tome treba otvoreno govoriti i pokazati projekte te građevine koje su hrvatski graditelji izgradili, grade ili koji bi se trebali graditi te na taj način ukazati da je građevinarstvo jedna od najvažnijih grana gospodarstva. Zbog navedene činjenice je i osnovni tematski naziv Sabora 2012GRADITELJSTVO – POLUGA RAZVOJATim se nazivom nastojalo posebno istaknuti da je građenje za hrvatsko graditeljstvo i za cijelo hrvatsko društvo od suštinske važnosti.

Pokrovitelj Sabora 2012 je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH, a Ministar gosp. Ivan Vrdoljak potvrdio je svoj dolazak. Na Saboru 2012 predstaviti će se novi Zakoni koje resorno ministarstvo priprema: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i Zakon o građevinskoj inspekciji.

Iako je krizno vrijeme za graditeljstvo, očekujemo Vaš dolazak na Sabor 2012 koji je prava prilika da se ukaže na značaj graditeljstva za razvoj hrvatskog gospodarstva. Detaljne informacije o Saboru 2012 objavljene su na web stranici: www.hsgi.org/sabor

Veselimo se Vašem dolasku.

1. 10. 2012.
Naša baština info 1

Zaštita naše baštine i očuvanje povijesnih vrijednosti pravno je regulirana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kojeg je donio Hrvatski državni sabor 18. lipnja 1999. godine.  

Stručni djelatnici Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu, arhitekti, povjesničari umjetnosti, arheolozi i etnolozi, imaju za obavezu i dužnost proučavanje, istraživanje, dokumentiranje i praćenje stanja kulturnih dobara te prezentiranje vrijednosti koje su često skrivene, pored kojih gotovo svakodnevno prolazimo. Temeljna obaveza i svrha rada Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu koji je nadležan za prostor Brodsko - posavske županije je valorizacija, analiza i proučavanje kulturnih dobara  za upis u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kako bi se kulturna dobra u neokrnjenom, izvornom stanju, prenijela budućim naraštajima.

Informativnim tekstovima, prezentacijama i izložbama za građanstvo edukativnim za našu djecu želja nam je približiti ljepotu baštine i djelokrug rada našeg Konzervatorskog odjela.

Planiranim tekstovima, kao izborom iz stručnih materijala arhiva Ministarstva kulture, približiti ćemo čitateljima brojnu kulturnu baštinu, pojasniti pojedine termine zaštite i vrste kulturnih dobara, a osobitu pozornost dati pojedinačnim zaštićenim kulturnim dobrima našeg kraja.

U narednim tekstovima prezentirati ćemo kulturna dobra brodskog kraja od najvećeg nacionalnog značenja za Republiku Hrvatsku, romaničke i gotičke crkvice u Lovčiću, Brodskim Zdencima i Glogovici te Tvrđavu „Brod“, prikazati zaštićena kulturna dobra, djelokrug rada odjela u sudjelovanju pri izradi prostorno-planske dokumentacije tj. izradi mjera zaštite kulturne baštine za potrebe PPU općina i gradova, GUP-a gradova, UPU-a dijelova naselja, DPU-ova, prokazati koje su građevine u obnovi sredstvima MK, pokretnu i nematerijalnu kulturnu baštinu naše Slavonije.

Baština je kulturna i prirodna, nepokretna i pokretna, materijalna i nematerijalna.

Nepokretnu kulturnu baštinu čine pojedinačne građevine i/ili kompleksi građevina, kulturno-povijesne cjeline te krajolici. Kolokvijalnim nazivom nepokretna kulturna dobra predstavljaju graditeljsku baštinu od pojedinačne građevine prema cjelini, odnosno područja izuzetnih povijesno-memorijalnih osobitosti.

Pokretnu kulturnu baštinu čine zbirke predmeta u muzejima, galerijama, knjižnicama i drugim ustanovama, kao i u drugim pravnim osobama te državnim tijelima uključujući i kod fizičkih osoba, crkveni inventar i predmeti, arhivska građa, zapisi, dokumenti, pisma i rukopisi, filmovi, arheološki nalazi, antologijska djela likovnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna, etnografski predmeti, stare i rijetke knjige, novac, vrijednosni papiri, poštanske marke i druge tiskovine, dokumentacija o kulturnim dobrima, kazališni rekviziti, uporabni predmeti (namještaj, odjeća, oružje i sl.), prometna i prijevozna sredstva i uređaji, predmeti koji su značajna svjedočanstva razvitka znanosti i tehnologije. 

Nematerijalna kulturna dobra mogu biti razni oblici i pojave duhovnog stvaralaštva što se prenose predajom ili na drugi način, a osobito jezik, dijalekti, govori i toponimika, te usmena književnost svih vrsta, folklorno stvaralaštvo u području glazbe, plesa, predaje, igara, obreda, običaja, kao i druge tradicionalne pučke vrednote, tradicijska umijeća i obrti.

Željka Perković, dipl.ing.arh.

26. 9. 2012.
STRUČNI SEMINAR

Stručni seminar

SEMINAR JE MOGUĆE PRIJAVITI ONLINE U RUBRICI "STRUČNI SEMINARI"

 

16. 6. 2012.
Nove web stranice

PNove web straniceoštovani!

Veliko nam je zadovoljstvo predstaviti Vam naše nove web stranice. Nadamo se da ćemo na ovaj način moći lakše pružati informacije o radu Društva svim članovima te ostalim zainteresiranim posjetiteljima.

Stranice