25. 8. 2016.
SABOR HRVATSKIH GRADITELJA 2016. - DOPUNA (07.09.)

Obavještavamo sve zainteresirane da se rok za prijavu za prijevoz autobusom produžuje do 30.09.2016.

 

Poštovani,

 Hrvatski savez građevinskih inženjera je organizator Sabora hrvatskih graditelja 2016., a koji će se održati 17. i 18. 10. 2016.  u Cavtatu. Sve informacije o tome možete naći na stranici HSGI-a.

Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara  DAGIT Slav. Brod je pribavilo ponudu za prijevoz autobusom od Slav. Broda do Cavtata i natrag za termin 16. - 19. listopada 2016., a koja se nalazi na linku. Ukoliko ste zainteresirani za ovakvu vrstu prijevoza, molim Vas da najkasnije do 29. 08. 2016. na E-mail: dagit.sb@gmail.comvesna@leko-biro.hr   ili  stefica.pospisil@sb.t-com.hr  dostavite svoj pristanak kako bismo mogli definirati cijenu po osobi (koja ovisi o broju zainteresiranih) i ugovoriti prijevoz autobusom.

 

GODIŠNJA SKUPŠTINA HSGI-a U SLAVONSKOM BRODU

Na 8. sjednici Predsjedništva HSGI održanoj 15.03.2016. godine, Berislavićeva 6 u Zagrebu predloženo je da se Godišnja Skupština HSGI-a za 2016. godinu održi u organizaciji našega društva, DAGIT-a SLAVONSKI BROD, u Slavonskom Brodu, jer je to kao znak priznanja za izvanredne zasluge u promicanju graditeljske struke naše društvo zaslužilo.

Predsjedništvo DAGIT-a Slav. Brod je razmotrilo tu mogućnost da budemo domaćini Skupštine HSGI, na kojoj bi se u našem gradu Slavonskom Brodu okupili predstavnici građevinskih i arhitektonskih inženjera i tehničara iz temeljnih društava cijele Hrvatske, tim više što imamo mogućnost prezentirati složenu građevinu, izgradnju podvožnjaka na križanju magistralne željezničke pruge MG2 i državne ceste D423 u Osječkoj ulici.

U radnom dijelu Godišnje skupštine razmotrilo bi se i trenutno stanje u graditeljstvu i pripreme za Sabor graditelja 2016. godine u Cavtatu.

Ovakvi projekti su danas teško ostvarivi bez sredstava iz EU fondova. Upravo su ove činjenice oblikovale ovogodišnji tematski naziv Sabora 2016: ''EU i HRVATSKO GRADITELJSTVO'', te bi se na Godišnjoj skupštini u Slav. Brodu osvrnuli i na tu temu.

Očekivani broj gostiju sa uzvanicima procjenjujemo cca 70 osoba. Sve to organiziramo u hotelu «ART», Slavonski Brod koji zadovoljava sa svojim kapacitetima, da bude nositelj smještaja i održavanja ovakvog skupa graditelja Hrvatske.

PROGRAM AKTIVNOSTI

8. 4. 2016.
POZIV NA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

Temeljem članka 20.  i  23. Statuta, te odlukom Predsjedništva DAGIT-a  od 6. 04. 2016. godine, pozivaju se svi članovi DAGIT-a Slav. Brod na

 REDOVNU  GODIŠNJU  SKUPŠTINU 

            koja će se održati  14.  04.  2016. godine (četvrtak) u prostorijama HŽ  INFRASTRUKTURA  – NADZORNO SREDIŠTE SLAVONSKI BROD, Tomislavov trg 1,  Slavonski Brod,  sa početkom u 18 sati.

 

DNEVNI RED  

1.   Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ predsjednika

2.   Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

3.   Izvješće o radu DAGIT-a u 2015. godini – podnosi Predsjednik DAGIT-a

4.   Financijsko izvješće za 2015. godinu – podnosi blagajnik DAGIT-a

5.   Rasprava o izvješćima

6.   Usvajanje izvješća

7.   Prijedlog plana rada za 2016. godinu i njegovo usvajanje

8.   Stručno predavanje na temu: 

           - XYPEX hidroizolacija betona kristalizacijom
           - MOSE projekt i katastrofa brane Vajont

9.  Različito

 

Molimo članove DAGIT-a Slav. Brod da se odazovu ovom pozivu i sudjeluju u radu
Skupštine. 

Poslije Skupštine biti će organiziran DOMJENAK !!! 

 

                                                                                          Predsjednik DAGIT-a:                                              

                                                                                     MATO MARTIĆ, dipl.ing.građ.

11. 3. 2016.
Izvješće sa održanog predavanja i obilaska gradilišta novog podvožnjaka u Osječkoj ulici, Slavonski Brod

            DAGIT Slavonski Brod, organizirao je za više od trideset članova Društva arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara iz Slavonskog Broda obilazak gradilišta novog podvožnjaka u Osječkoj ulici u Slavonskom Brodu     na kojemu su posjetitelji doznali mnoštvo detalja od Nene Kladarić, mag.ing. traff., voditelja nadzornog središta HŽ-a, voditelja gradilišta Danijela Obad, dipl. ing. građ. i glavnog nadzornog inženjera Tomislava Pitlović, dipl. ing. građ.

            Voditelj gradilišta Danijel Obad, dipl. ing. građ. iz tvrtke Kamgrad d.o.o., glavni nadzorni inženjer, Tomislav Pitlović, dipl. ing. građ., i Neno Kladarić održali su prezentaciju projekta, a potom smo zajedno krenuli u obilazak gradilišta, na kojemu smo doznali mnoštvo detalja o zanimljivom projektnom rješenju u Osječkoj ulici.

             Izgradnjom podvožnjaka na križanju željezničke pruge MG2 i državne ceste D423 trajno će se riješiti problem duljih čekanja na pružnome prijelazu u jednoj od najprometnijih gradskih ulica. Inače, središnji istočni ulaz u Slavonski Brod jest upravo Osječka ulica, što znatno utječe na razinu prometa na toj dionici gradskog prometnog sustava. Ograničenje tog rješenja jest i željezničko-cestovni prijelaz preko pruge, koja je važna za međunarodni prijevoz na X-paneuropskom koridoru. Pruga ima tri kolosijeka: dva po kojima voze vlakovi u smjeru Slavonski Brod – Vrpolje i obratno, i treći koji je industrijski kolosijek prema industrijskoj zoni Bjeliš. Dnevno njome prolazi više od stotinu vlakova u oba smjera, a preko željezničko-cestovnog prijelaza prolazi čak 15.000 cestovnih vozila. Zbog toga su se polubranici u prosjeku spuštali 45 puta dnevno. Europske norme nalažu da u slučaju da je na takvim prijelazima dnevna frekvencija veća od 10.000 vozila, problem treba riješiti izgradnjom nadvožnjaka ili podvožnjaka.                          Kraj prometnih gužvi ipak se nazire, i to zahvaljujući gradnji novog podvožnjaka, čiji je glavni projektant Želimir Kučibradić, dipl.ing.građ iz Instituta IGH d.d., PC Osijek.

            Problem spomenutog istočnog ulaza u grad riješiti će i podići opću razinu sigurnosti u prometu. Za provedbu tog projekta na koji se čekalo godinama, zaslužne su Hrvatske ceste, koje u tu investiciju ulažu približno 49 milijuna kuna (bez PDV-a). Izvođač radova je zajednica ponuditelja koju čine Osijek-Koteks d.o.o., Kamgrad d.d. i Tehno-Elektro d.o.o. Radovi obuhvaćaju i izgradnju odgovarajućeg pothodnika za pješake i bicikliste. Nadzor nad projektom provodi zagrebački Centar za organizaciju građenja d.o.o., a planirani rok izvođenja radova je 19 mjeseci. Otvaranje dugo očekivanog podvožnjaka očekuje se u travnju 2016.

            Projektnim rješenjem podvožnjaka, tijekom izvođenja radova iskopano je čak 60.000 m³ materijala, a do završetka svih radova na gradilištu biti će ugrađeno približno 11.500 m³ betona.

            Voditelj gradilišta Danijel Obad, dipl.ing.građ. rekao nam je neke detalje o zaštiti građevinske jame i snižavanju razine podzemnih voda na podvožnjaku i pothodniku ispod provizorija željezničkih kolosijeka te na budućoj crpnoj stanici. Na gradilištu smo saznali nešto više o konstrukciji potpornih zidova podvožnjaka, koja se sastoji od dva tipa armiranobetonske konstrukcije. Prvi se tip sastoji od dijafragme debljine 80 cm i temeljne razuporne  AB ploče debljine 100 i 80 cm.

            Glavni nadzorni inženjer Tomislav Pitlović, dipl.ing.građ. pojasnio nam je da ta ploča zapravo služi kao glavna nosiva konstrukcija podvožnjaka, a na nju se veže obložni zid debljine 30 cm. Drugi tip potporne konstrukcije postavljen je na plićim dijelovima podvožnjaka, a sastoji se od dviju vrsta armiranobetonskog sanduka, temeljne ploče debljine 80 i 60 cm, zidova debljine 40, odnosno 50 cm. Oba tipa potporne konstrukcije podvožnjaka završavaju armiranobetonskim zidom debljine 40 cm, tj. ogradom iznad površine terena. Na kraju je pohvalio organizaciju gradilišta, suradnju s HŽ Infrastrukturomi lokalnom samoupravom, ističući upravo projekt podvožnjaka kao primjer dobre poslovne suradnje.

            Podvožnjak ispod željezničke pruge najviše će razveseliti nestrpljive stanovnike Osječke ulice, čiji se domovi nalaze u području zahvata gradilišta kao i jednako nestrpljive ostale građane i korisnike buduće ceste ispod željezničke pruge.

 Detalji iz glavnog projekta:

 

                                           Karakteristični presjek dijafragme

 

                      Normalni poprečni presjek podvožnjaka

FOTOGRAFIJE

Materijali korišteni od predavača i Časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera GRAĐEVINAR 1/2016.

Slavonski Brod, 11. ožujak 2016. godine.        

                                                                                   Za DAGIT Slav.Brod, 

                                                                                  Antun Pospišil, ing.građ

Stranice