26. 5. 2023.
STRUČNO PUTOVANJE U VODICE - ŠIBENIK - GOSPIĆ

Uprava tvrtke LEKO – BIRO d.o.o. iz Slav. Broda je za proslavu svog jubileja 30. godišnjice osnutka (osnovana je davne 1992. god.) odlučila nagraditi svoje djelatnike.

Predsjednik uprave Vjekoslav Leko, dipl.ing.građ. je donio odluku da sve svoje djelatnike nagradi stručnim putovanjem u Vodice i Šibenik dana 11. i 12. svibnja 2023. godine.

U organizaciji ovog stručnog putovanja vrlo aktivno je sudjelovao i Željko Kuprešak predstavnik investitora radova u Vodicama (tvrtka TDF tim d.o.o. iz Županje). Budući da tvrtka LEKO – BIRO d.o.o. vrlo aktivno sudjeluje u radu DAGIT-a Slav. Brod, a i većina djelatnika tvrtke su aktivni članovi DAGIT-a Slav. Brod, to se je DAGIT Slav. Brod odlučio sudjelovati u organizaciji ovog stručnog putovanja.

Na ovom stručnom putovanju sudjelovalo je ukupno 16 građevinskih, arhitektonskih i strojarskih inženjera i tehničara djelatnika tvrtke LEKO – BIRO d.o.o. 

VODITELJ STRUČNOG PUTOVANJA:   Vjekoslav Leko, dipl.ing.građ. – Predsjednik Uprave 

1.   DAN  (11. 05. 2023.)   SLAVONSKI BROD – VODICE

Na put se krenulo u jutarnjim satima. Ugodna vožnja turističkim autobusom uz usputna zaustavljanja za odmor i osvježenje do Vodica. Odlazak u apartmansko naselje, obilazak gradilišta uz stručno i vrlo uspješno obrazlaganje predstavnika investitora Željka Kuprešaka. Na području grada Vodica 2020. godine, za privatnog investitora započeo je postupak projektiranja i izgradnje stambenog naselja. Zadatak je bio na ukupnoj površini od 9500 m2 predvidjeti 16 višestambenih građevina, te svu potrebnu infrastrukturu koju jedno takvo naselje zahtjeva. Pred projektantskim timom LEKO – BIRO-a je bio zahtjevan zadatak usklađivanja početne ideje i želje investitora sa svim prostorno planskim odredbama, te konfiguracijom terena same lokacije. Nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa pristupilo se projektiranju i ishođenju potrebnih dokumenata. Postupak se odvijao na način da su građevine projektirane i izvođene kao zasebni objekti prema ranije utvrđenom cjelovitom idejnom rješenju prostora. Osnovna namjera projektanta u oblikovanju, kako vanjskog tako i unutarnjeg prostora, bila je ostvariti što je moguće kvalitetnije rješenje uz respektiranje posebnih karakteristika područja na kojem se gradi, zahtjevne konfiguracije terena, te funkcionalnih zahtjeva prostora građevine takvog tipa u duhu moderne arhitekture s jednostavnom gestom izmicanja volumena dijela građevine u odnosu na volumen drugog dijela gdje se traži realizacija funkcionalnog prostora. Građevine su projektirane kao zgrade s dvije ili tri nadzemne etaže, s ravnom krovnom konstrukcijom koja je u nekim slučajevima predviđena kao krovna terasa. Za nosivu konstrukciju zidova pri projektiranju je odabrana kombinacija armiranog betona i blok opeke. Temeljnu konstrukciju objekata čine armiranobetonske temeljne ploče ili temeljne trake, a stropne konstrukcije projektirane su kao AB ploče. Glavni rasponi i nosivi sistem konstrukcije uvjetovan je arhitektonskom postavkom pojedinog objekta i rješenjem prostora unutar njega. Projekt je trenutno u fazi visoke realizacije u smislu da je većina građevina i infrastrukture, u većem dijelu ili u potpunosti izgrađeno.

Smještaj u hotelu Olympia Sky, večera i noćenje. 

2.   DAN  (12. 05. 2023.)   VODICE – ŠIBENIK – GOSPIĆ –  SLAVONSKI BROD

Doručak. Odlazak u Šibenik i razgled Tvrđave sv. Mihovila koja je nezaobilazna postaja svakog posjeta Šibeniku. Izgrađena je na strmoj stijeni, sedamdesetak metara iznad razine mora koja kontrolira i brani ušće rijeke Krke, ali i druge važne prometne pravce prema jugu i sjeveru Dalmacije. Ime duguje crkvi posvećenoj arkanđelu Mihovilu, koja se od najranijeg doba nalazila unutar tvrđave, a sveti Mihovil je od najranijeg perioda nebeski zaštitnik grada Šibenika. Iako je prvotnim ugovorom pri preuzimanju vlasti od strane Mletačke Republika 1412. godine  bilo naznačeno da se Tvrđava sv. Mihovila mora sravniti sa zemljom od toga plana se odustalo te je ona u slijedećim desetljećima nadograđivana.   Postepeno su izgrađeni podzidovi, vanjske kule i obrambene linije koje su dodatno otežavale potencijalne neprijateljske napade. Sredinom 15. stoljeća Tvrđava sv. Mihovila je dominantna obrambena točka grada Šibenika sa stalnom postavom od 40 vojnika. Otprilike u istom periodu na tvrđavi se spominju i dvije cisterne koje su u njenoj unutrašnjosti sačuvane do danas. Do smanjenja važnosti Tvrđave sv. Mihovila došlo je od nepredviđenih okolnosti – u hladnoj zimskoj noći 1663. godine grom je pogodio skladište baruta što je uzrokovalo eksploziju i požar uslijed kojeg je izgorjela crkva sv. Mihovila. Slično se dogodilo i 1752. godine kada je grom uzrokovao još snažniju eksploziju te uništio dobar dio zapadnih zidina. Unutrašnji objekti na tvrđavi su također pretrpjeli velika oštećenja. Tek je austrijska vojska 1832. obnovila dijelove zidina i dogradila ih prema svojim potrebama. Stoljećima zatvorena i nedostupna građanima tek u 21. stoljeću ovaj najstariji gradski spomenik konačno dobiva novu funkciju. Revitalizacija fortifikacijskog kompleksa Tvrđave sv. Mihovila započela je 2012. godine infrastrukuralnim radovima, izgradnjom velike ljetne pozornice, te su uređeni podzemni prostori. Utvrda je otvorila vrata svojim posjetiteljima 2012. godine. Tvrđava sv. Mihovila je simbol od neprocjenjivog kulturno - povijesnog i baštinskog značaja za grad Šibenik.  Kao obnovljeni kulturni spomenik, tvrđava je danas jedan od glavnih pokretača razvoja grada s ciljem osmišljavanja i pružanja novih kulturnih, edukativnih, glazbeno - scenskih i drugih zanimljivih programa. 

                   

Nastavak vožnje do Gospića i posjeta izgrađenoj građevini Kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu 5 MW. Sa izvedenim radovima nas je iscrpno i stručno upoznao Vjekoslav Leko, dipl.ing.građ. Projektnu dokumentaciju (idejni, glavni i izvedbeni projekti) izradila je tvrtka   LEKO – BIRO d.o.o. u 2016. godini, izgradnja je započela u lipnju 2017. godine, a uporabna dozvola je izdana u prosincu 2020. godine. Kogeneracijsko postrojenje je proizvodna građevina u kojoj se proizvodi električna i toplinska energija na bazi izgaranja drvne biomase. Postrojenje se sastoji od više građevina i to: glavna zgrada, nadstrešnica dnevnog spremnika, zračni kondenzator, čelični dimnjak promjera 1,80 m i visine 25,00 m, sušara, razvrstač, kamionska vaga, te spremnik i prepumpna stanica. Glavna zgrada je podijeljena u dvije cjeline. U prvoj cjelini je smješten kotao, kemijska priprema vode i toplinska stanica, a u drugoj cjelini je smješteno postrojenje turbine i generatora, elektroenergetska prostorija, vakumska stanica, upravljačka prostorija, prostorija za elektroormare, ured upravitelja i sanitarni čvor. Nosiva konstrukcija svih građevina je izvedena od armiranog betona i valjanih čeličnih profila. Ukupna podna površina kogeneracijskog postrojenja je 3813,56 m2. Postrojenje je internom prometnicom povezano sa javnom prometnicom.

Nakon razgleda kogeneracijskog postrojenja odlazak na ručak, te polazak u smjeru Slavonskog Broda u koji smo se vratili u večernjim satima.

Na kraju putovanja su svi sudionici putovanja bili oduševljeni organizacijom i viđenim na ovom vrlo uspješnom stručnom putovanju. 

                                                                               ZA DAGIT SLAV. BROD 

                                                                               Antun Pospišil, ing.građ.