25. 5. 2021.
STRUČNA POSJETA AUTOBUSNOM KOLODVORU U IZGRADNJI

Tehnička rješenja izgradnje novog autobusnog kolodvora u Slav. Brodu 

Stručna posjeta je namijenjena inženjerima i tehničarima svih struka, osobama koje obavljaju poslove projektiranja, prostornog uređenja, kontrole projekata, nostrifikacije, građenja, stručnog nadzora građenja, održavanja građevina, izrade elaborata za potrebe projekata, ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda, te svim ostalim osobama koje sudjeluju u graditeljstvu. 

   Voditelj stručne posjete:  Antun Pospišil, ing.građ. 

MJESTO ODRŽAVANJA:  Gradilište novog autobusnog kolodvora u Slav. Brodu

                                   Trg hrvatskog proljeća b.b.,  Slavonski Brod   

VRIJEME ODRŽAVANJA:    srijeda, 19. svibnja  2021. godine  s  početkom u 14,00 sati 

Stručna posjeta vrednuje se sa 2 školska sata (2 boda) iz struke. 

Oni kojima je potrebna potvrda za ostvarene bodove trebaju uplatiti iznos 20,00 kuna.

Uplate  se  vrše  na  račun  DAGIT-a  Slavonski  Brod:

IBAN  broj:  HR4723400091110084940 

Poštovani, 

Ovo je prilika da u ovo vrijeme pandemije COVID-19,  počnemo prikupljati potrebne bodove, a prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje, koji je stupio na snagu 2020. godine.  Obveznik stručnog usavršavanja dužan je u dvogodišnjem razdoblju ostvariti najmanje dvadeset školskih sati edukacije, od čega se deset školskih sati odnosi na poznavanje tehničke regulative, a deset školskih sati na stručno područje. 

Zbog ograničenog broja polaznika molimo Vas da na vrijeme izvršite prijavu. 

Molimo Vas da nam se javite najkasnije do 17. 05. 2021. do 10,00 sati zbog prijave na gradilištu.

Posjet gradilištu organizirat ćemo uz pridržavanje svih propisanih mjera zaštite od pandemije COVID- 19 i zaštite na radu (polaznici obavezno ponijeti: zaštitni prsluk, šljem i zaštitnu masku). 

INFORMACIJE I PRIJAVE: 

tel. 035 / 445-466 (od 8,00 – 15,00 sati, Štefica Pospišil),

mob.  092 / 196 - 3224  (Antun Pospišil)

e-mail:  dagit.sb@gmail.com  

                                                                                       Predsjednica DAGIT – a, 

                                                                                   Željka Perković, dipl.ing.arh.