12. 6. 2019.
Izviješće sa održane Redovne godišnje Skupštine

Na Redovnoj godišnjoj Skupštini Društva arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara - DAGIT Slavonski Brod, održanoj 23. svibnja 2019. god. u Slavonskom Brodu, predsjednica Željka Perković, dipl.ing.arh., predložila je slijedeći dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen:

1.   Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ predsjednice

2.   Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

3.   Izvješće o radu DAGIT-a u 2018-2019. godini – podnosi Predsjednica DAGIT-a

4.   Financijsko izvješće za 2018. godinu – podnosi blagajnik DAGIT-a

5.   Rasprava o izvješćima

6.   Usvajanje izvješća

7.   Prijedlog plana rada za 2019. godinu i njegovo usvajanje

8.   Stručno predavanje na temu:

      Povijest i budućnost tvrđave Brod i prezentacija s obilaska mosta Pelješac.  

9.   Različito.

 

                  Nakon otvaranja skupštine, pozdravne riječi predsjednice, izbora radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, predsjednica Željka Perković, dipl.ing.arh je podnijela izvješće o radu DAGIT-a u 2018. i početku 2019. godine u  kojem je između ostalog istakla:

                 Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Slavonski Brod (DAGIT), svake godine organiziralo je stručne seminare u kojima su prikazane aktualnosti iz građevinsko – tehničke regulative. U 20185. godini uspješno je organiziran jedan seminar sa ukupno 76 polaznika. Organizacija planiranog putovanja u Nizozemsku u 2018. godini nije uspjela zbog malog odaziva zainteresiranih.  U prvoj polovini 2019. godine je u suradnji sa Komorama arhitekata u inženjera građevinarstva vrlo uspješno organizirana prezentacija izmjena i dopuna Zakona o građenju, kao i  nadogradnji sustava e-Dozvole. Prezentaciji je prisustvovalo 93 sudionika iz Slav. Broda, Nove Gradiške i Požege od kojih je većina i sudjelovala u raspravi.  U  ožujku 2019. godine vrlo  uspješno  DAGIT  Slav. Brod  je organizirao posjetu gradilištu mosta  ˝SVILAJ˝ preko rijeke Save na 5c koridoru. Nazočno je bilo ukupno  36 članova DAGIT-a iz Slavonskog Broda, Požege i Nove Gradiške.  U travnju 2019. DAGIT Slavonski Brod organizirao je stručni obilazak gradilišta mosta PELJEŠAC, gradova Dubrovnik i  Mostar. Na stručnoj ekskurziji bilo je 22 člana društava inženjera iz Slavonskog Broda, Požege, Nove Gradiške i Vinkovaca.

                 Potom je blagajnik Josip Batagelj, ing.građ. podnio financijsko izvješće za 2018. godinu. Iz njegovog izvješća je bilo vidljivo da je DAGIT Slav. Brod u 2018. godini ostvario manjak prihoda u odnosu na rashode.

Poslije saslušana oba izvješća prešlo se je na raspravu o podnijetim izvješćima.

                Članovi su izrazili zadovoljstvo radom Predsjednice i Predsjedništva koji su vrlo uspješno vodili naše društvo u protekloj godini i izrazili nadu da će i dalje uspješno voditi DAGIT Slav. Brod. Potom je  Antun Pospišil, ing.građ., član Predsjedništva HSGI-a obavijestio sve nazočne da smo od HSGI-a smo primili obavijest da će se ove godine obilježiti 65. obljetnica rada i postojanja HSGI-a i 70. obljetnica tiskanja časopisa Građevinar. Kako bi se obljetnice dostojno obilježile, dogovoreno je da će se ići u pripremu MONOGRAFIJE HSGI-a.  Zamoljeni  smo  da  svako  temeljno  i specijalističko  društvo  imenuje kontakt osobu koja će prikupiti sve podatke o svojom društvu. Pohranjena arhiva DAGIT-a Slav. Brod u napadima na Slavonski Brod 1992. godine, u potpunosti je stradala - uništena. Nakon toga nismo uspjeli prikupiti podatke o povijesti i radu DAGIT-a Slavonski Brod, već su po svojim saznanjima i sjećanjima POVIJEST I RAZVITAK DAGIT-a Slavonski Brod sastavili: Antun Pospišil, Željka Perković, Vjenceslav Leko i Ivan Nagy.

               Između ostalih pitanja, u raspravama bilo je postavljeno i pitanje godišnje članarine HSGI-u, te je izraženo mišljenje da se iznos godišnje članarine HSGI-u po jednom članu temeljne članice, koja sada iznosi 120,00 kn, umanji. Izražena je nada  da će se u HSGI-u nešto poduzeti kako bi temeljne članice mogle egzistirati. DAGIT Slav. Brod je proteklu godinu ostvario manjak prihoda u odnosu na rashoda, a što će se pokušati pokriti iz planirane dobiti za ovu godinu. Naša godišnja članarina po članu iznosi 150,00 kn. Kad se uzmu u obzir sve obveze koje moramo platiti: (članarina HSGI-u, knjigovodstvene usluge, naknada banke, web usluga i simbolični trošak za godišnju skupštinu) vidljivo je da se bez sponzora ne može raditi, a njih je u današnje vrijeme sve teže naći. Na Skupštini DAGIT-a Slav. Brod je donijet prijedlog da Skupština HSGI-a sadašnju članarinu umanji za 50%.

Nakon provedenih rasprava oba izvješća su jednoglasno prihvaćena.

              Prilikom izlaganja prijedloga plana rada za 2019. godinu i njegovog usvajanja donesen je i zaključak da je jedna od najvažnijih zadaća u budućem razdoblju da se DAGIT Slav. Brod putem HSGI-a mora, uz suradnju sa drugim temeljnim Društvima i Komorom, založiti da se kroz novi Zakon uvrsti obveza stručnog usavršavanja, putem uključivanja temeljnih i specijalističkih članica u sve oblike osposobljavanja koji će se zakonski regulirati, a posebni naglasak za suradnju sa školama i prenosit znanja i iskustva na mlade. Svima nam je poznato da graditeljstvu trenutno nije sjajno, ali ne smijemo zanemariti cijelo životno osposobljavanje i usavršavanje naših mladih stručnjaka inženjera, posebno iz operativnih dostignuća na gradilištima, a sve oslanjajući se na moderne postupke i specijalistička znanja u struci.

             Na kraju rada Skupštine stručno predavanje na temu: „Povijest i budućnost tvrđave Brod“ održala je Željka Perković, dipl.ing.arh.  Kada bi zidovi u brodskoj Tvrđavi mogli govoriti ispričali bi zasigurno zanimljive priče. Objekt koji je izgrađen zbog obrane grada od najezde turaka promijenio je niz zapovjednika, preživio tri rata i sve to u svojih 300 godina. Uz okruglu brojku od početka gradnje, ovaj fortifikacijski objekt obilježava i 20. godišnjicu početka temeljite obnove. Ostvaruje se i to na temelju svih pravila konzervatorske struke. Gradska uprava, Klasična gimnazija, Galerija Ružić i drugi obnovljeni dijelovi Tvrđave izgledaju onako kako bi trebali izgledati svi obnovljeni povijesni objekti. "Tvrđava Brod-nekada, danas, vizija budućnosti" multimedijalnim predavanjem sve detalje povijesti i budućnosti predstavila je Željka Perković iz Konzervatorskog odjela. Doznali smo niz zanimljivih detalja poput kako je izgledao prvi nacrt Tvrđave s početka 18. stoljeća, kakvo je oružje i odoru koristila ondašnja austro-ugarska vojska. Kroz prezentaciju saznali smo još niz zanimljivih detalja poput činjenice koliko je tvrđavskih zapovjednika bilo Hrvata ili koliko se primjerice arhitektonski nacrti razlikuju nekada i danas. 

             Prezentacijom obilaska gradilišta mosta Pelješac prisutne članove Dagita upoznali su Štefica Pospišil i Josip Batagelj.

                                                                                                Za DAGIT Slav. Brod:

                                                                                             Antun Pospišil, ing.građ.