15. 5. 2019.
Izvješće sa stručnog obilaska most Pelješac, Dubrovnik i Mostar

Ovim putem Vas želimo izvijestiti da je Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara – DAGIT Slavonski Brod, organizirao 26. i 27. travnja 2019. stručni obilazak most PELJEŠAC – DUBROVNIK - MOSTAR.

       Na stručnoj ekskurziji bilo je 22 člana društava inženjera i  tehničara iz Slavonskog Broda, Požege, Nove Gradiške i Vinkovaca.

       Obilazak gradilišta mosta Pelješac dogovoren je u suradnji s Jeroslav Šegedin, dipl.ing.građ. i Davor Trlaja, dipl. ing. građ., predstavnici naručitelja Hrvatskih cesta d.o.o.. U organizaciju obilaska bili su uključeni Davor Perić, dipl. ing. građ., i Ante Glibota, dipl. ing. građ..

       Obilazak gradilišta započeo je dolaskom do gradilišta mosta, gdje su inženjeri domaćini prezentirali i govorili o pojedinostima cijelog projekta te pojasnili faze radova i ostale aktivnosti na mostu Pelješac.

Naziv projekta: ˝Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom˝, predviđa izgradnju Pelješkog mosta s pristupnim cestama, te izgradnju stonske obilaznice.

Vrijednost projekta:prihvatljivi troškovi projekta 420,3 mil. eura, sufinanciranje EU u iznosu od 357 mil. eura (85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15% nacionalna sredstva).

Predviđeno trajanje projekta:do  2022. godine.

O tehničkim karakteristikama mosta, projektnom rješenju i tehnologiji izvođenja radova upoznali su nas domaćini u ugodnoj gradilišnoj atmosferi, te istaknuli nekoliko izazova koji su se javili tijekom faze projektiranja mosta – činjenicu da se most nalazi u vrlo osjetljivom ekološkom području Malostonskog zaljeva pod okriljem Nature 2000 (Natura 2000 je temeljni program kojim Europska unija pokušava zaustaviti negativne trendove na svom teritoriju, ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova u Europskoj uniji), da se nalazi u zoni visoke seizmičnosti, da lokaciju izgradnje mosta obilježavaju jaki, ali kratkotrajni vjetrovi, te da su na lokaciji mosta izuzetno loši geološki uvjeti i loše temeljno tlo koje zahtijeva izvedbu dubokih temelja na pobijanim čeličnim pilotima.

       Projekt predviđa tri glavne faze: prva je Pelješki most u duljini od 2,4 kilometra, druga su pristupne ceste na Pelješcu u duljini od 12,04 kilometra i treća je izgradnja stonske obilaznice u duljini od 18,09 kilometara.

       Prikazali su nam rješenje integralne hibridne konstrukcije s ukupno 13 raspona, od kojih je 5 glavnih (centralnih) raspona duljine 285 m, 6 centralno postavljenih armiranobetonskih pilona visine 33 metra. Dvije trake zajedno sa zaustavnom trakom koja će služiti za odražavanje mosta. Duljina mosta od osi do upornjaka iznosi 2 404 m. Ukupna duljina s upornjacima iznosi 2 440 m. Plovidbeni profil ispod mosta usuglašen je 200 x 55 m.

Na kopnenoj strani je kamp sa uredima za tehničko osoblje, dok su na pelješkoj strani kamp za radnike, laboratorij za obavljanje tekućih ispitivanja i armirački pogon. Na pelješkoj strani postavljene su dvije betonare.

Izvode se radovi na izradi čeličnih pilota i ugradnji, te praćenje nosivosti, gdje su vrijednosti veće od projektom predviđene vrijednosti. Dinamičkim planom je predviđeno da bi radovi na pobijanju svih 148 pilota, i iskopu materijala iz istih, te armiranju i betoniranju bili dovršeni do 31. listopada 2019. g. Izrada naglavnica na pilotima planirana je u lipnju 2019. g. Čelična sandučasta konstrukcija će se sastavljati na kopnu i baržama morem dovoziti na određenu lokaciju mosta, podizati dizalicama i zavarivati na izgrađeni dio mosta. Segmenti su dužine 12 metara i širine 23 metra. U središnjem dijelu, most je ovješen na pilone kosim zategama. U zaštitnoj cijevi zatega, promjera do 25 cm, bit će ugrađeno od 55 do 109 čeličnih strukova užadi. Prije početka izvođenja radova provedeni su istražni radovi, bušotinama i utvrđene točne dubine temeljnog tla.

Sudionici obilaska gradilišta zainteresirano prate prezentaciju i postupak izgradnje mosta

Poprečni presjek čelične sandučaste konstrukcije mosta

 

Vrlo uspješan i zanimljiv obilazak gradilišta završen je ugodnim druženjem u Stonu kroz koji nas je proveo Vladimir Štibrić turistički vodič iz Pleternice. Greška je ako netko misli da je posao turističkog vodiča samo puko nabrajanje činjenica iz povijesti. Destinacije bi trebalo predstavljati na dopadljiv i opuštajući način kao što je to nama građevincima učinio naš vodič predstavljajući nam građevine koje svjedoče o prebogatoj povijesti.

       Drugi dan nastavili smo  razgledavanje Dubrovnika u pratnji turističkog vodiča Ivone Čović. Na ulazu u Dubrovnik sa zapadne strane prostire se impozantni most dr Franje Tuđmana. Jedan je od najspektakularnijih svjetskih visećih mostova.

Službeno ime ovog infrastrukturnog objekta "Most dr. FranjeTuđmana"

 

Most je ovješenog tipa i sastoji se od dva dijela prednapetog grednog sklopa sa zapadne strane i glavnog nesimetričnog sklopa s ovješenom spregnutom gredom na istočnoj strani. Na zapadnoj strani, na prilaznoj cesti izgrađen je vijadukt dužine 66 metara. Dužina samog mosta je 518 metara. Slobodna visina mosta iznosi 50 m.

Dubrovnik je jedna od najpoznatijih turističkih destinacija na Mediteranu koja opravdano nosi ime Biser Jadrana. Svaki kamen u Dubrovniku odiše brojnim povijesnim pričama ispričanim na suvremen način. Velebne zidine, uske kamene uličice u kojima se na svakom koraku nalaze brojne povijesne znamenitosti. Stari grad Dubrovnik okružen je 1940 metara dugim zidinama koje su očuvane u izvornom obliku i predstavljaju prepoznatljivi simbol,  kako grada Dubrovnika tako i čitave Hrvatske.  Zidine  su  široke  od                     

4-6 metara, a visoke oko 25 metara. Obišli smo Stradun,brojne znamenitosti poput Velike Onofrijeve česme, Orlandov stup koji je najstarija očuvana skulptura u gradu. Jedna od najljepših gotičko-renesansnih palača je Palača Sponza, koja je bila glavno trgovačko i poslovno središte starog Dubrovnika. Nezaobilazan je iKnežev dvor, nekoć sjedište vlade i dom kneza Dubrovačke Republike, a danas muzej Grada u kojem se može vidjeti povijest i život starih Dubrovčana, potom Crkva Svetog Vlaha zaštitnika grada Dubrovnika, kao i Središnji dubrovački sakralni objekt prekrasna katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, građevina koja svjedoči o prebogatoj dubrovačkoj povijesti. Katedralna riznica je neprocjenjivo blago i sadrži 161 predmet iz razdoblja od 11. do 18. stoljeća, od kojih velik dio svjedoči o vrhunskoj sposobnosti starih dubrovačkih zlatara. Najvredniji izložak u Riznici svakako su relikvije sv. Vlaha, dubrovačkog zaštitnika, koje potječu iz 11. i 12. stoljeća.

Mostar stari grad, koji potiče još iz perioda vladavine Turaka, oduvijek je bio glavna atrakcija u Mostaru. Izgrađen poput zbijene jezgre, ovaj dio grada je idealan za šetnju. Obnova starog grada je skoro u potpunosti završena, a u njemu još uvijek vrijedno rade bezbrojni kotlari i zanatlije, kao i nekoliko izvanrednih antikvarnica.

Najstariji lučni most u Mostaru je čuveni Stari most,

izgrađen od kamenih blokova

Stari most je čuveni most preko rijeke Neretve u Mostaru. Sagrađen je između 1557. i 1566, a djelo je osmanlijskog graditelja Hajrudina. U tijeku rata u Bosni i Hercegovini srušen je 9. studenog 1993. god. Nakon obnove 2004. most je uvršten na spisak Svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Poznat je kao glavni simbol Mostara i Hercegovine.

Na desnoj strani se nalaze stepenice koje vode do najstarije džamije u Mostaru: Ćejvan-ćehajine džamijekoja je izgrađena 1552. godine. Stari bazar, Kujundžiluk, je dobio naziv prema tradicionalnim zlatarima koji su pravili i prodavali svoje rukotvorine na ulici, a ujedno je i mjesto na kojem se može pronaći autentične slike i bakrene ili brončane ugravirane slike Starog mosta. Tu se nalazi i bazilika sv. Petra sa samostanom.

       Nakon vrlo uspješnog i interesantnog obilaska planiranih destinacija slijedio je nastavak vožnje prema Slavonskom Brodu, uz kraća zadržavanja kroz Bosnu i Hercegovinu.  

                                                                   

                                                                                                        Za DAGIT Slav. Brod:

                                                                                                      Antun Pospišil, ing.građ