22. 4. 2015.
POZIV NA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

P O Z I V

    Temeljem članka 19.  i  24. Statuta, te odlukom Predsjedništva DAGIT-a  od 16. 04. 2015. godine, pozivaju se svi članovi DAGIT-a Slav. Brod na

  REDOVNU  GODIŠNJU  SKUPŠTINU

 

            koja će se održati  29.  04.  2015. godine (srijeda) u prostorijama HŽ  INFRASTRUKTURA  – NADZORNO SREDIŠTE SLAVONSKI BROD, Tomislavov trg 1,  Slavonski Brod,  sa početkom u 18 sati.

 DNEVNI RED

 

             1.  Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ predsjednika

             2.  Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

             3.  Izvješće o radu DAGIT-a u 2014. godini – podnosi Predsjednik DAGIT-a

             4.  Financijsko izvješće za 2014. godinu – podnosi blagajnik DAGIT-a

             5.  Rasprava o izvješćima

             6.  Usvajanje izvješća

             7.  Rasprava i usvajanje Statuta DAGIT-a

             8.  Prijedlog plana rada za 2015. godinu i njegovo usvajanje

             9.  Imenovanja zastupnika DAGIT-a u Skupštinu HSGI-a

           10.  Prijedlozi za tijela HSGI-a

           11.  Stručno predavanje na temu:  Baština Brodsko – posavske županije

           12.  Različito

 

        Molimo članove DAGIT-a Slav. Brod da se odazovu ovom pozivu i sudjeluju u

radu Skupštine.

Poslije Skupštine biti će organiziran DOMJENAK !!!

 

                                                                                          Predsjednik DAGIT-a:

                                                                                    MATO MARTIĆ, dipl.ing.građ.