10. 3. 2014.
STRUČNO PUTOVANJE U NIZOZEMSKU

Poštovani,
Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara - DAGIT Slav. Brod organizira stručno putovanje u Nizozemsku. Program stručnog putovanja nalazi se na ovom LINKU. Svi zainteresirani se trebaju prijaviti najkasnije do subote 15. 03. 2014. na E-mail: vesna@leko-biro.hr