26. 5. 2023.
STRUČNO PUTOVANJE U VODICE - ŠIBENIK - GOSPIĆ

Uprava tvrtke LEKO – BIRO d.o.o. iz Slav. Broda je za proslavu svog jubileja 30. godišnjice osnutka (osnovana je davne 1992. god.) odlučila nagraditi svoje djelatnike.

Predsjednik uprave Vjekoslav Leko, dipl.ing.građ. je donio odluku da sve svoje djelatnike nagradi stručnim putovanjem u Vodice i Šibenik dana 11. i 12. svibnja 2023. godine.

U organizaciji ovog stručnog putovanja vrlo aktivno je sudjelovao i Željko Kuprešak predstavnik investitora radova u Vodicama (tvrtka TDF tim d.o.o. iz Županje). Budući da tvrtka LEKO – BIRO d.o.o. vrlo aktivno sudjeluje u radu DAGIT-a Slav. Brod, a i većina djelatnika tvrtke su aktivni članovi DAGIT-a Slav. Brod, to se je DAGIT Slav. Brod odlučio sudjelovati u organizaciji ovog stručnog putovanja.

Na ovom stručnom putovanju sudjelovalo je ukupno 16 građevinskih, arhitektonskih i strojarskih inženjera i tehničara djelatnika tvrtke LEKO – BIRO d.o.o. 

VODITELJ STRUČNOG PUTOVANJA:   Vjekoslav Leko, dipl.ing.građ. – Predsjednik Uprave 

1.   DAN  (11. 05. 2023.)   SLAVONSKI BROD – VODICE

Na put se krenulo u jutarnjim satima. Ugodna vožnja turističkim autobusom uz usputna zaustavljanja za odmor i osvježenje do Vodica. Odlazak u apartmansko naselje, obilazak gradilišta uz stručno i vrlo uspješno obrazlaganje predstavnika investitora Željka Kuprešaka. Na području grada Vodica 2020. godine, za privatnog investitora započeo je postupak projektiranja i izgradnje stambenog naselja. Zadatak je bio na ukupnoj površini od 9500 m2 predvidjeti 16 višestambenih građevina, te svu potrebnu infrastrukturu koju jedno takvo naselje zahtjeva. Pred projektantskim timom LEKO – BIRO-a je bio zahtjevan zadatak usklađivanja početne ideje i želje investitora sa svim prostorno planskim odredbama, te konfiguracijom terena same lokacije. Nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa pristupilo se projektiranju i ishođenju potrebnih dokumenata. Postupak se odvijao na način da su građevine projektirane i izvođene kao zasebni objekti prema ranije utvrđenom cjelovitom idejnom rješenju prostora. Osnovna namjera projektanta u oblikovanju, kako vanjskog tako i unutarnjeg prostora, bila je ostvariti što je moguće kvalitetnije rješenje uz respektiranje posebnih karakteristika područja na kojem se gradi, zahtjevne konfiguracije terena, te funkcionalnih zahtjeva prostora građevine takvog tipa u duhu moderne arhitekture s jednostavnom gestom izmicanja volumena dijela građevine u odnosu na volumen drugog dijela gdje se traži realizacija funkcionalnog prostora. Građevine su projektirane kao zgrade s dvije ili tri nadzemne etaže, s ravnom krovnom konstrukcijom koja je u nekim slučajevima predviđena kao krovna terasa. Za nosivu konstrukciju zidova pri projektiranju je odabrana kombinacija armiranog betona i blok opeke. Temeljnu konstrukciju objekata čine armiranobetonske temeljne ploče ili temeljne trake, a stropne konstrukcije projektirane su kao AB ploče. Glavni rasponi i nosivi sistem konstrukcije uvjetovan je arhitektonskom postavkom pojedinog objekta i rješenjem prostora unutar njega. Projekt je trenutno u fazi visoke realizacije u smislu da je većina građevina i infrastrukture, u većem dijelu ili u potpunosti izgrađeno.

Smještaj u hotelu Olympia Sky, večera i noćenje. 

2.   DAN  (12. 05. 2023.)   VODICE – ŠIBENIK – GOSPIĆ –  SLAVONSKI BROD

Doručak. Odlazak u Šibenik i razgled Tvrđave sv. Mihovila koja je nezaobilazna postaja svakog posjeta Šibeniku. Izgrađena je na strmoj stijeni, sedamdesetak metara iznad razine mora koja kontrolira i brani ušće rijeke Krke, ali i druge važne prometne pravce prema jugu i sjeveru Dalmacije. Ime duguje crkvi posvećenoj arkanđelu Mihovilu, koja se od najranijeg doba nalazila unutar tvrđave, a sveti Mihovil je od najranijeg perioda nebeski zaštitnik grada Šibenika. Iako je prvotnim ugovorom pri preuzimanju vlasti od strane Mletačke Republika 1412. godine  bilo naznačeno da se Tvrđava sv. Mihovila mora sravniti sa zemljom od toga plana se odustalo te je ona u slijedećim desetljećima nadograđivana.   Postepeno su izgrađeni podzidovi, vanjske kule i obrambene linije koje su dodatno otežavale potencijalne neprijateljske napade. Sredinom 15. stoljeća Tvrđava sv. Mihovila je dominantna obrambena točka grada Šibenika sa stalnom postavom od 40 vojnika. Otprilike u istom periodu na tvrđavi se spominju i dvije cisterne koje su u njenoj unutrašnjosti sačuvane do danas. Do smanjenja važnosti Tvrđave sv. Mihovila došlo je od nepredviđenih okolnosti – u hladnoj zimskoj noći 1663. godine grom je pogodio skladište baruta što je uzrokovalo eksploziju i požar uslijed kojeg je izgorjela crkva sv. Mihovila. Slično se dogodilo i 1752. godine kada je grom uzrokovao još snažniju eksploziju te uništio dobar dio zapadnih zidina. Unutrašnji objekti na tvrđavi su također pretrpjeli velika oštećenja. Tek je austrijska vojska 1832. obnovila dijelove zidina i dogradila ih prema svojim potrebama. Stoljećima zatvorena i nedostupna građanima tek u 21. stoljeću ovaj najstariji gradski spomenik konačno dobiva novu funkciju. Revitalizacija fortifikacijskog kompleksa Tvrđave sv. Mihovila započela je 2012. godine infrastrukuralnim radovima, izgradnjom velike ljetne pozornice, te su uređeni podzemni prostori. Utvrda je otvorila vrata svojim posjetiteljima 2012. godine. Tvrđava sv. Mihovila je simbol od neprocjenjivog kulturno - povijesnog i baštinskog značaja za grad Šibenik.  Kao obnovljeni kulturni spomenik, tvrđava je danas jedan od glavnih pokretača razvoja grada s ciljem osmišljavanja i pružanja novih kulturnih, edukativnih, glazbeno - scenskih i drugih zanimljivih programa. 

                   

Nastavak vožnje do Gospića i posjeta izgrađenoj građevini Kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu 5 MW. Sa izvedenim radovima nas je iscrpno i stručno upoznao Vjekoslav Leko, dipl.ing.građ. Projektnu dokumentaciju (idejni, glavni i izvedbeni projekti) izradila je tvrtka   LEKO – BIRO d.o.o. u 2016. godini, izgradnja je započela u lipnju 2017. godine, a uporabna dozvola je izdana u prosincu 2020. godine. Kogeneracijsko postrojenje je proizvodna građevina u kojoj se proizvodi električna i toplinska energija na bazi izgaranja drvne biomase. Postrojenje se sastoji od više građevina i to: glavna zgrada, nadstrešnica dnevnog spremnika, zračni kondenzator, čelični dimnjak promjera 1,80 m i visine 25,00 m, sušara, razvrstač, kamionska vaga, te spremnik i prepumpna stanica. Glavna zgrada je podijeljena u dvije cjeline. U prvoj cjelini je smješten kotao, kemijska priprema vode i toplinska stanica, a u drugoj cjelini je smješteno postrojenje turbine i generatora, elektroenergetska prostorija, vakumska stanica, upravljačka prostorija, prostorija za elektroormare, ured upravitelja i sanitarni čvor. Nosiva konstrukcija svih građevina je izvedena od armiranog betona i valjanih čeličnih profila. Ukupna podna površina kogeneracijskog postrojenja je 3813,56 m2. Postrojenje je internom prometnicom povezano sa javnom prometnicom.

Nakon razgleda kogeneracijskog postrojenja odlazak na ručak, te polazak u smjeru Slavonskog Broda u koji smo se vratili u večernjim satima.

Na kraju putovanja su svi sudionici putovanja bili oduševljeni organizacijom i viđenim na ovom vrlo uspješnom stručnom putovanju. 

                                                                               ZA DAGIT SLAV. BROD 

                                                                               Antun Pospišil, ing.građ.

8. 3. 2023.
Radionica za e-Građevinski dnevnik

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA I DRUŠTVO ARHITEKTONSKIH I GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA SLAVONSKI BROD

organizirali su stručno usavršavanje:

RADIONICU: eGrađevinski dnevnik

03.03.2023. godine s početkom u 13,00 sati u Amfiteatru Srednje škole Matija Antun Reljković, Ivana Cankara 76, Slavonski Brod. 

Radionica za eGrađevinski dnevnik:

-          provođenje radionice na kojoj su se korisnicima omogućili praktična primjena eGrađevinskog dnevnika;

-          omogućeno otvaranje eGD po konkretnim prijavama početka građenja;

-          one koji još nisu upoznati s osnovama, uputilo ih se u način funkcioniranja eGD, povezanošću s eDozvolom i dr. ;

-          Sudionici radionice ostvaruju pravo na 2 akademska sata u okviru stručnog usavršavanja za obveznike.

Voditelj radionice bio je Antun Pospišil, inž. građ. i na početku je pozdravio sve prisutne, te se zahvalio članovima na tako velikom odazivu, više 130 kolegica i kolega inženjera.

PredavačDanijel Meštrić, dipl. inž. građ., ravnatelj Uprave za nadzor, žalbe, razvoj informacijskih sustava i  digitalizaciju.

Nazočili su:

Dunja Magaš, dipl.inž.građ. državna tajnica u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Nina Dražin Lovrec, dipl. inž. građ., predsjednica HKIG i Marija Tomić, dipl.inž.geod., ravnateljica Srednje škole Matija Antun Reljković Slavonski Brod.

Marija Tomić, dipl.inž.geod., ravnateljica škole uvodno je pozdravila sve nazočne, zahvalila na povjerenju i što smo ponovno odabrali njihovu školu za ovako stručni skup inženjera i poznatih, cijenjenih predavača.

Zatim su Nina Dražin Lovrec, dipl. inž. građ., predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Dunja Magaš, dipl.inž.građ., državna tajnica u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, održale uvodno predavanje o aktualnim pitanjima u graditeljstvu.

Slijedilo je predavanje gospodina Danijela Meštrić, dipl. inž. građ., Radionica za eGrađevinski dnevnik:

-          provođenje radionice na kojoj je korisnicima omogućeno prikaz praktična primjena eGrađevinskog dnevnika;

-          omogućeno otvaranje eGD po konkretnim prijavama početka građenja; one koji još nisu upoznati s osnovama, uputilo nas se u način funkcioniranja eGD, povezanošću s eDozvolom i dr..

Uslijedio je velik broj pitanja s konkretnim slučajevima kada i kako postupiti u pojedinim slučajevima, na što je gospodin Meštrić dao obrazloženje i pojasnio kako postupiti za pojedine primjere.

Na kraju Nina Dražin Lovrec, dipl. inž. građ., predsjednica HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA zahvalila predavačima iz ministarstva graditeljstva, kao i svim nazočnima na tako lijepom broju koji su se okupili, na žalost broj je bio ograničen pa će se ponovno održati radionicu u susjednom gradu Osijeku, u što kraćem vremenu jer je potrebno uputiti kolegice i kolege inženjere u eGrađevinski dnevnik.

Velika zahvala Mariji Tomić, dipl.inž.geod., ravnateljici Srednje škole Matija Antun Reljković Slavonski Brod na lijepom prijemu i ugodnom prostoru, što ste nam omogućili da smo mogli upriličiti stručno predavanje s predavačima iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao i Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

                                                                                     Za DAGIT Slav. Brod:                                                                                                                                                                                                                 Antun Pospišil, ing.građ.

2. 11. 2022.
Stručni obilazak Pelješkog mosta i pristupnih cesta

Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara – DAGIT Slavonski Brod, organizirao 7. i 8. listopada 2022. god. stručni obilazak Pelješki most i pristupne ceste, PELJEŠAC – DUBROVNIK - MOSTAR. 

Na stručnoj ekskurziji bilo je 25 člana društava inženjera iz Slavonskog Broda i Požege.

Ponovili smo obilazak od 2019. god., gradilišta Pelješki most i pristupne ceste dogovoren je u suradnji s Jeroslav Šegedin, dipl.ing.građ. i Davor Perić, dipl. ing. građ., predstavnici naručitelja Hrvatskih cesta d.o.o.

Obilazak je započeo dolaskom na odmorište „Komarna“, dakle neposredno prije dolaska na most Pelješac iz pravca Splita, gdje je inženjer Davor Perić domaćin prezentirao i upoznao o pojedinostima cijelog projekta te pojasnio faze radova i ostale aktivnosti koje su se odvijale na Pelješkom mostu.

Naziv projekta: ˝Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom˝, predviđa izgradnju Pelješkog mosta s pristupnim cestama, te izgradnju stonske obilaznice i četiri tunela.

O tehničkim karakteristikama mosta, projektnom rješenju i tehnologiji izvođenja radova upoznao nas je domaćin u ugodnoj gradilišnoj atmosferi, te istaknuo i nekoliko izazova koji su se javili tijekom faze projektiranja i izvođenja.

Projekt predviđa tri glavne faze: prva je Pelješki most u duljini od 2,4 kilometra, druga su pristupne ceste na Pelješcu u duljini od 12,04 kilometra, treća je izgradnja stonske obilaznice duljini od 18,09 kilometara. Rad na mostu bio je neprocjenjivo iskustvo koje se dogodi jednom u životu. Inženjer Davor Perić iz Vinkovaca tri godine proveo je na gradilištu i s veliki zadovoljstvom je dočekao otvorenje mosta i puštanje u promet. Pelješki most samo jedan dio kompleksnog projekta, najveći i najpoznatiji, no tu su još četiri tunela, tri manja mosta i jedan vijadukt, sve skupa 32 kilometra nove dionice. 

Zadovoljstvo je bilo vidjeti djelo i rad najboljih inženjera iz kineske tvrtke CRBC, koja je među najboljima u svijetu u ovoj branši i ima više od 2500 inženjera. Tu je i austrijski Strabag, također vrhunska tvrtka, te grčki Avax. Perić je, kaže, na velikom međunarodnom gradilištu Pelješkog mosta puno toga spoznao, a najvažnije, što je u našoj struci itekako važno, stekao je golemo iskustvo koje će mu dobro doći u budućim projektima u kojima će sudjelovati, pa je to i nama nastojao prenijeti svojim izlaganjem.

Prikazali su nam rješenje integralne hibridne konstrukcije s ukupno 13 raspona, od kojih je 5 glavnih (centralnih) raspona duljine 285 m, 6 centralno postavljenih armiranobetonskih pilona visine 40,00 metra. Dvije trake zajedno sa zaustavnom trakom koja će služiti za odražavanje mosta. Duljina mosta od osi do upornjaka iznosi 2 404 m. Ukupna duljina s upornjacima iznosi 2 440 m. Plovidbeni profil ispod mosta usuglašen je 200 x 55 m.

Nakon vrlo uspješnog i interesantnog obilaska gradilišta mosta slijedio je nastavak vožnje autobusom do Stona, gdje je nastavljeno organizirano stručno predavanje i obilazak povijesnog dijela grada, zidina  i kraći odmor, te odlazak do hotela u Dubrovniku i smještaj. 

Drugi dan je bio ispunjen upoznavanjem sa gradom Dubrovnikom. Od granata je nepovratno stradao križ na Srđu. Isto tako, oštećena je Onofrijeva česma, franjevački i dominikanski samostancrkva sv. Vlaha i druga svetišta, Arhiv, hoteli, električne instalacije i brojne druge zgrade. Međutim, vrlo brzo je došla pomoć UNESCO-a, te je grad savršeno obnovljen. Na ulazu u Dubrovnik sa zapadne strane prostire se impozantni most. Jedan je od najspektakularnijih svjetskih visećih mostova.

Nakon Dubrovnika sledio je odlazak u Mostar gdje nas je dočekala stručna osoba i upoznala sa poviješću grada i sa sadašnjim životom u Mostaru. Stari Most zaštićen je UNESCO-m i definitivno je najpopularniji prizor iz Mostara. Nalazi se u srcu grada koji je također pod zaštitom UNESCO-a. Originalni most sagradili su Turci 1566. godine, ali je isti bio uništen u ratu 1993. godine. Most je obnovljen 2004. godine, a dobrim dijelom su korišteni originalni materijali. Nalazi se na rijeci Neretvi te čak i u svom obnovljenom obliku predstavlja islamsku arhitekturu zajedno sa svoja dva utvrđena tornja, Halebija i Tara.   

 

DAGIT Slavonski Brod organizirao je 26. i 27. travnja 2019. stručni obilazak Pelješkog mosta i pristupnih cesta u početcima gradnje, i posjet s obilaskom Dubrovnika i Mostara. Ovim smo ponovili obilazak mosta Pelješac, Dubrovnik i Mostar, gdje su naši članovi oduševljeni novim spoznajama u ovim destinacijama. Ovaj posjet mostu je višestruko koristan za inženjere koji su imali priliku upoznat se na terenu sa organizacijom i vođenjem građevine.

                                                                                    Za DAGIT Slav. Brod: 

                                                                                   Antun Pospišil, ing.građ

16. 5. 2022.
IZBORNA SKUPŠTINA 2022.

 

 

Stranice