25. 5. 2021.
STRUČNA POSJETA AUTOBUSNOM KOLODVORU U IZGRADNJI

Tehnička rješenja izgradnje novog autobusnog kolodvora u Slav. Brodu 

Stručna posjeta je namijenjena inženjerima i tehničarima svih struka, osobama koje obavljaju poslove projektiranja, prostornog uređenja, kontrole projekata, nostrifikacije, građenja, stručnog nadzora građenja, održavanja građevina, izrade elaborata za potrebe projekata, ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda, te svim ostalim osobama koje sudjeluju u graditeljstvu. 

   Voditelj stručne posjete:  Antun Pospišil, ing.građ. 

MJESTO ODRŽAVANJA:  Gradilište novog autobusnog kolodvora u Slav. Brodu

                                   Trg hrvatskog proljeća b.b.,  Slavonski Brod   

VRIJEME ODRŽAVANJA:    srijeda, 19. svibnja  2021. godine  s  početkom u 14,00 sati 

Stručna posjeta vrednuje se sa 2 školska sata (2 boda) iz struke. 

Oni kojima je potrebna potvrda za ostvarene bodove trebaju uplatiti iznos 20,00 kuna.

Uplate  se  vrše  na  račun  DAGIT-a  Slavonski  Brod:

IBAN  broj:  HR4723400091110084940 

Poštovani, 

Ovo je prilika da u ovo vrijeme pandemije COVID-19,  počnemo prikupljati potrebne bodove, a prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje, koji je stupio na snagu 2020. godine.  Obveznik stručnog usavršavanja dužan je u dvogodišnjem razdoblju ostvariti najmanje dvadeset školskih sati edukacije, od čega se deset školskih sati odnosi na poznavanje tehničke regulative, a deset školskih sati na stručno područje. 

Zbog ograničenog broja polaznika molimo Vas da na vrijeme izvršite prijavu. 

Molimo Vas da nam se javite najkasnije do 17. 05. 2021. do 10,00 sati zbog prijave na gradilištu.

Posjet gradilištu organizirat ćemo uz pridržavanje svih propisanih mjera zaštite od pandemije COVID- 19 i zaštite na radu (polaznici obavezno ponijeti: zaštitni prsluk, šljem i zaštitnu masku). 

INFORMACIJE I PRIJAVE: 

tel. 035 / 445-466 (od 8,00 – 15,00 sati, Štefica Pospišil),

mob.  092 / 196 - 3224  (Antun Pospišil)

e-mail:  dagit.sb@gmail.com  

                                                                                       Predsjednica DAGIT – a, 

                                                                                   Željka Perković, dipl.ing.arh.

 

 

 

16. 9. 2020.
54. REDOVNA SKUPŠTINA HRVATSKOG SAVEZA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA

U subotu, 12. rujna 2020. u 11,15 sati održana je 54. REDOVNA SKUPŠTINA HRVATSKOG SAVEZA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA (HSGI-a), na sjevernoj strani zagrebačkog jezera Bundek u Zagrebu.

            Poštivajući upute radi epidemije bolesti COVID-19 kojom je ograničeno održavanje skupova/skupština s većim brojem osoba u zatvorenim prostorima, odlučeno je da se Skupština HSGI-a održi na otvorenom prostoru, a u sklopu Dana otvorenih vrata koje je organiziralo DGIZ- Zagreb.

            Na prijedlog temeljnih članica dobiveni su, Prijedlozi za dodjelu priznanja koje je predsjedništvo HSGI-a podržalo i predložilo zastupnicima koja su na Skupštini usvojena i dodijeljena su Priznanja: 

a)    Antun Pospišil, ing. građ. – priznanje za zaslužnog člana

(članak 6. Pravilnika o priznanjima HSGI)

Temeljem prijedloga DAGIT-a predlaže se dodjela Priznanja za zaslužnog člana gosp. Pospišil jer ima 20 godina neprekinutog, ustrajnog i predanog  rada u HSGI-u i svojoj temeljnoj članici. Dao je zapažen doprinos u promicanju, razvoju i unapređenju graditeljske struke. 

b)    Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, dipl. ing. građ.  – posebno priznanje za osobit društveni doprinos

( članak 7 Pravilnika o priznanjima HSGI) 

Temeljem prijedloga DGIZ-a predlaže se dodjela Posebnog priznanja za osobit društveni doprinos prof. Lakušiću. U trenucima kada je Gradu Zagrebu, nakon potresa, trebala brza intervencija prof. Lakušić se odmah uključio i preuzeo koordinaciju svih djelatnika Građevinskog fakulteta i uključio se u križni stožer čime je dao svoj izniman i nesebičan doprinos kada je Gradu Zagrebu najviše trebala građevinska struka.

 c)    Nina Dražin Lovrec, dipl. ing. građ. - posebno priznanje za osobit društveni doprinos

( članak 7 Pravilnika o priznanjima HSGI) 

Temeljem prijedloga DGITM-a predlaže se dodjela Posebnog priznanja za osobit društveni doprinos gđi Dražin Lovrec. Kao predsjednica HKIG-a nakon potresa u Gradu Zagrebu odmah je uputila pozive svim revidentima i inženjerima Grada Zagreba da se odazovu pregledu oštećenih zgrada, te kontinuirano pratila, izvještavala i koordinirala sa svim inženjerima u toj teškoj situaciji. 

d)    Izv. Prof. dr. sc. Josip Atalić, dipl. ing. građ.  – posebno priznanje

(članak 8 Pravilnika o priznanjima HSGI) 

Temeljem prijedloga DGIZ-a predlaže se dodjela Posebnog priznanja izv. Prof. Ataliću za nesebičan doprinos prilikom svih poduzetih akcija, intervencija i koordinacija na terenu nakon potresa u Gradu Zagrebu. 

e)    Doc. dr. sc. Mario Uroš, dipl. ing. građ.  -  posebno priznanje

(članak 8 Pravilnika o priznanjima HSGI) 

Temeljem prijedloga DGIZ-a predlaže se dodjela Posebnog priznanja doc. Urošu za nesebičan doprinos prilikom svih poduzetih akcija, intervencija i koordinacija na terenu nakon potresa u Gradu Zagrebu. 

            Kako bi zahvalili kolegi Antunu Pospišil za dugogodišnji ustrajni i predani rad, izniman doprinos u promicanju razvoju i unapređenje graditeljske struke, kao i predan stručan rad u  društvu. Dugogodišnju potporu udruzi, u radu udruge Društva arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Slavonski Brod (DAGIT), kao i promidžba grada Slavonskog Broda od Cavtata do Poreča, Varaždina i ostalih gradova gdje je nazoćio kao član Hrvatskog Saveza građevinskih inženjera (HSGI-a),  društvo DAGIT Slavonski Brod predložilo je Antuna Pospišil, ing.građ. i dodijeljena je nagrada - priznanje, za protekli period 20 godina njegovoga neprekinutog rada u HSGI-u.

            Na 32. Skupštini Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a) u Zadru, 5. listopada 2001. god. Antun Pospišil je izabran za člana predsjedništva Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a), koje zadužuje kolegu Antuna da se aktivnije pokrene rad DAGIT-a u Slavonskom Brodu, Novoj Gradiški i Požegi.

             U Varaždinu 2019. god. Antun je izabran na dužnost potpredsjednika Hrvatskog Saveza Građevinskih inženjera, kao dugogodišnji redovan i aktivan član Hrvatskog Saveza građevinskih inženjera od 2001. god. do danas, te i dalje promiće grad Slavonski Brod.     

                                                                                Predsjednica HSGI:

                                                                         Mirna Amadori, dipl. ing. građ.

12. 6. 2019.
Izviješće sa održane Redovne godišnje Skupštine

Na Redovnoj godišnjoj Skupštini Društva arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara - DAGIT Slavonski Brod, održanoj 23. svibnja 2019. god. u Slavonskom Brodu, predsjednica Željka Perković, dipl.ing.arh., predložila je slijedeći dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen:

1.   Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ predsjednice

2.   Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

3.   Izvješće o radu DAGIT-a u 2018-2019. godini – podnosi Predsjednica DAGIT-a

4.   Financijsko izvješće za 2018. godinu – podnosi blagajnik DAGIT-a

5.   Rasprava o izvješćima

6.   Usvajanje izvješća

7.   Prijedlog plana rada za 2019. godinu i njegovo usvajanje

8.   Stručno predavanje na temu:

      Povijest i budućnost tvrđave Brod i prezentacija s obilaska mosta Pelješac.  

9.   Različito.

 

                  Nakon otvaranja skupštine, pozdravne riječi predsjednice, izbora radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, predsjednica Željka Perković, dipl.ing.arh je podnijela izvješće o radu DAGIT-a u 2018. i početku 2019. godine u  kojem je između ostalog istakla:

                 Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Slavonski Brod (DAGIT), svake godine organiziralo je stručne seminare u kojima su prikazane aktualnosti iz građevinsko – tehničke regulative. U 20185. godini uspješno je organiziran jedan seminar sa ukupno 76 polaznika. Organizacija planiranog putovanja u Nizozemsku u 2018. godini nije uspjela zbog malog odaziva zainteresiranih.  U prvoj polovini 2019. godine je u suradnji sa Komorama arhitekata u inženjera građevinarstva vrlo uspješno organizirana prezentacija izmjena i dopuna Zakona o građenju, kao i  nadogradnji sustava e-Dozvole. Prezentaciji je prisustvovalo 93 sudionika iz Slav. Broda, Nove Gradiške i Požege od kojih je većina i sudjelovala u raspravi.  U  ožujku 2019. godine vrlo  uspješno  DAGIT  Slav. Brod  je organizirao posjetu gradilištu mosta  ˝SVILAJ˝ preko rijeke Save na 5c koridoru. Nazočno je bilo ukupno  36 članova DAGIT-a iz Slavonskog Broda, Požege i Nove Gradiške.  U travnju 2019. DAGIT Slavonski Brod organizirao je stručni obilazak gradilišta mosta PELJEŠAC, gradova Dubrovnik i  Mostar. Na stručnoj ekskurziji bilo je 22 člana društava inženjera iz Slavonskog Broda, Požege, Nove Gradiške i Vinkovaca.

                 Potom je blagajnik Josip Batagelj, ing.građ. podnio financijsko izvješće za 2018. godinu. Iz njegovog izvješća je bilo vidljivo da je DAGIT Slav. Brod u 2018. godini ostvario manjak prihoda u odnosu na rashode.

Poslije saslušana oba izvješća prešlo se je na raspravu o podnijetim izvješćima.

                Članovi su izrazili zadovoljstvo radom Predsjednice i Predsjedništva koji su vrlo uspješno vodili naše društvo u protekloj godini i izrazili nadu da će i dalje uspješno voditi DAGIT Slav. Brod. Potom je  Antun Pospišil, ing.građ., član Predsjedništva HSGI-a obavijestio sve nazočne da smo od HSGI-a smo primili obavijest da će se ove godine obilježiti 65. obljetnica rada i postojanja HSGI-a i 70. obljetnica tiskanja časopisa Građevinar. Kako bi se obljetnice dostojno obilježile, dogovoreno je da će se ići u pripremu MONOGRAFIJE HSGI-a.  Zamoljeni  smo  da  svako  temeljno  i specijalističko  društvo  imenuje kontakt osobu koja će prikupiti sve podatke o svojom društvu. Pohranjena arhiva DAGIT-a Slav. Brod u napadima na Slavonski Brod 1992. godine, u potpunosti je stradala - uništena. Nakon toga nismo uspjeli prikupiti podatke o povijesti i radu DAGIT-a Slavonski Brod, već su po svojim saznanjima i sjećanjima POVIJEST I RAZVITAK DAGIT-a Slavonski Brod sastavili: Antun Pospišil, Željka Perković, Vjenceslav Leko i Ivan Nagy.

               Između ostalih pitanja, u raspravama bilo je postavljeno i pitanje godišnje članarine HSGI-u, te je izraženo mišljenje da se iznos godišnje članarine HSGI-u po jednom članu temeljne članice, koja sada iznosi 120,00 kn, umanji. Izražena je nada  da će se u HSGI-u nešto poduzeti kako bi temeljne članice mogle egzistirati. DAGIT Slav. Brod je proteklu godinu ostvario manjak prihoda u odnosu na rashoda, a što će se pokušati pokriti iz planirane dobiti za ovu godinu. Naša godišnja članarina po članu iznosi 150,00 kn. Kad se uzmu u obzir sve obveze koje moramo platiti: (članarina HSGI-u, knjigovodstvene usluge, naknada banke, web usluga i simbolični trošak za godišnju skupštinu) vidljivo je da se bez sponzora ne može raditi, a njih je u današnje vrijeme sve teže naći. Na Skupštini DAGIT-a Slav. Brod je donijet prijedlog da Skupština HSGI-a sadašnju članarinu umanji za 50%.

Nakon provedenih rasprava oba izvješća su jednoglasno prihvaćena.

              Prilikom izlaganja prijedloga plana rada za 2019. godinu i njegovog usvajanja donesen je i zaključak da je jedna od najvažnijih zadaća u budućem razdoblju da se DAGIT Slav. Brod putem HSGI-a mora, uz suradnju sa drugim temeljnim Društvima i Komorom, založiti da se kroz novi Zakon uvrsti obveza stručnog usavršavanja, putem uključivanja temeljnih i specijalističkih članica u sve oblike osposobljavanja koji će se zakonski regulirati, a posebni naglasak za suradnju sa školama i prenosit znanja i iskustva na mlade. Svima nam je poznato da graditeljstvu trenutno nije sjajno, ali ne smijemo zanemariti cijelo životno osposobljavanje i usavršavanje naših mladih stručnjaka inženjera, posebno iz operativnih dostignuća na gradilištima, a sve oslanjajući se na moderne postupke i specijalistička znanja u struci.

             Na kraju rada Skupštine stručno predavanje na temu: „Povijest i budućnost tvrđave Brod“ održala je Željka Perković, dipl.ing.arh.  Kada bi zidovi u brodskoj Tvrđavi mogli govoriti ispričali bi zasigurno zanimljive priče. Objekt koji je izgrađen zbog obrane grada od najezde turaka promijenio je niz zapovjednika, preživio tri rata i sve to u svojih 300 godina. Uz okruglu brojku od početka gradnje, ovaj fortifikacijski objekt obilježava i 20. godišnjicu početka temeljite obnove. Ostvaruje se i to na temelju svih pravila konzervatorske struke. Gradska uprava, Klasična gimnazija, Galerija Ružić i drugi obnovljeni dijelovi Tvrđave izgledaju onako kako bi trebali izgledati svi obnovljeni povijesni objekti. "Tvrđava Brod-nekada, danas, vizija budućnosti" multimedijalnim predavanjem sve detalje povijesti i budućnosti predstavila je Željka Perković iz Konzervatorskog odjela. Doznali smo niz zanimljivih detalja poput kako je izgledao prvi nacrt Tvrđave s početka 18. stoljeća, kakvo je oružje i odoru koristila ondašnja austro-ugarska vojska. Kroz prezentaciju saznali smo još niz zanimljivih detalja poput činjenice koliko je tvrđavskih zapovjednika bilo Hrvata ili koliko se primjerice arhitektonski nacrti razlikuju nekada i danas. 

             Prezentacijom obilaska gradilišta mosta Pelješac prisutne članove Dagita upoznali su Štefica Pospišil i Josip Batagelj.

                                                                                                Za DAGIT Slav. Brod:

                                                                                             Antun Pospišil, ing.građ.

15. 5. 2019.
Izvješće sa stručnog obilaska most Pelješac, Dubrovnik i Mostar

Ovim putem Vas želimo izvijestiti da je Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara – DAGIT Slavonski Brod, organizirao 26. i 27. travnja 2019. stručni obilazak most PELJEŠAC – DUBROVNIK - MOSTAR.

       Na stručnoj ekskurziji bilo je 22 člana društava inženjera i  tehničara iz Slavonskog Broda, Požege, Nove Gradiške i Vinkovaca.

       Obilazak gradilišta mosta Pelješac dogovoren je u suradnji s Jeroslav Šegedin, dipl.ing.građ. i Davor Trlaja, dipl. ing. građ., predstavnici naručitelja Hrvatskih cesta d.o.o.. U organizaciju obilaska bili su uključeni Davor Perić, dipl. ing. građ., i Ante Glibota, dipl. ing. građ..

       Obilazak gradilišta započeo je dolaskom do gradilišta mosta, gdje su inženjeri domaćini prezentirali i govorili o pojedinostima cijelog projekta te pojasnili faze radova i ostale aktivnosti na mostu Pelješac.

Naziv projekta: ˝Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom˝, predviđa izgradnju Pelješkog mosta s pristupnim cestama, te izgradnju stonske obilaznice.

Vrijednost projekta:prihvatljivi troškovi projekta 420,3 mil. eura, sufinanciranje EU u iznosu od 357 mil. eura (85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15% nacionalna sredstva).

Predviđeno trajanje projekta:do  2022. godine.

O tehničkim karakteristikama mosta, projektnom rješenju i tehnologiji izvođenja radova upoznali su nas domaćini u ugodnoj gradilišnoj atmosferi, te istaknuli nekoliko izazova koji su se javili tijekom faze projektiranja mosta – činjenicu da se most nalazi u vrlo osjetljivom ekološkom području Malostonskog zaljeva pod okriljem Nature 2000 (Natura 2000 je temeljni program kojim Europska unija pokušava zaustaviti negativne trendove na svom teritoriju, ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova u Europskoj uniji), da se nalazi u zoni visoke seizmičnosti, da lokaciju izgradnje mosta obilježavaju jaki, ali kratkotrajni vjetrovi, te da su na lokaciji mosta izuzetno loši geološki uvjeti i loše temeljno tlo koje zahtijeva izvedbu dubokih temelja na pobijanim čeličnim pilotima.

       Projekt predviđa tri glavne faze: prva je Pelješki most u duljini od 2,4 kilometra, druga su pristupne ceste na Pelješcu u duljini od 12,04 kilometra i treća je izgradnja stonske obilaznice u duljini od 18,09 kilometara.

       Prikazali su nam rješenje integralne hibridne konstrukcije s ukupno 13 raspona, od kojih je 5 glavnih (centralnih) raspona duljine 285 m, 6 centralno postavljenih armiranobetonskih pilona visine 33 metra. Dvije trake zajedno sa zaustavnom trakom koja će služiti za odražavanje mosta. Duljina mosta od osi do upornjaka iznosi 2 404 m. Ukupna duljina s upornjacima iznosi 2 440 m. Plovidbeni profil ispod mosta usuglašen je 200 x 55 m.

Na kopnenoj strani je kamp sa uredima za tehničko osoblje, dok su na pelješkoj strani kamp za radnike, laboratorij za obavljanje tekućih ispitivanja i armirački pogon. Na pelješkoj strani postavljene su dvije betonare.

Izvode se radovi na izradi čeličnih pilota i ugradnji, te praćenje nosivosti, gdje su vrijednosti veće od projektom predviđene vrijednosti. Dinamičkim planom je predviđeno da bi radovi na pobijanju svih 148 pilota, i iskopu materijala iz istih, te armiranju i betoniranju bili dovršeni do 31. listopada 2019. g. Izrada naglavnica na pilotima planirana je u lipnju 2019. g. Čelična sandučasta konstrukcija će se sastavljati na kopnu i baržama morem dovoziti na određenu lokaciju mosta, podizati dizalicama i zavarivati na izgrađeni dio mosta. Segmenti su dužine 12 metara i širine 23 metra. U središnjem dijelu, most je ovješen na pilone kosim zategama. U zaštitnoj cijevi zatega, promjera do 25 cm, bit će ugrađeno od 55 do 109 čeličnih strukova užadi. Prije početka izvođenja radova provedeni su istražni radovi, bušotinama i utvrđene točne dubine temeljnog tla.

Sudionici obilaska gradilišta zainteresirano prate prezentaciju i postupak izgradnje mosta

Poprečni presjek čelične sandučaste konstrukcije mosta

 

Vrlo uspješan i zanimljiv obilazak gradilišta završen je ugodnim druženjem u Stonu kroz koji nas je proveo Vladimir Štibrić turistički vodič iz Pleternice. Greška je ako netko misli da je posao turističkog vodiča samo puko nabrajanje činjenica iz povijesti. Destinacije bi trebalo predstavljati na dopadljiv i opuštajući način kao što je to nama građevincima učinio naš vodič predstavljajući nam građevine koje svjedoče o prebogatoj povijesti.

       Drugi dan nastavili smo  razgledavanje Dubrovnika u pratnji turističkog vodiča Ivone Čović. Na ulazu u Dubrovnik sa zapadne strane prostire se impozantni most dr Franje Tuđmana. Jedan je od najspektakularnijih svjetskih visećih mostova.

Službeno ime ovog infrastrukturnog objekta "Most dr. FranjeTuđmana"

 

Most je ovješenog tipa i sastoji se od dva dijela prednapetog grednog sklopa sa zapadne strane i glavnog nesimetričnog sklopa s ovješenom spregnutom gredom na istočnoj strani. Na zapadnoj strani, na prilaznoj cesti izgrađen je vijadukt dužine 66 metara. Dužina samog mosta je 518 metara. Slobodna visina mosta iznosi 50 m.

Dubrovnik je jedna od najpoznatijih turističkih destinacija na Mediteranu koja opravdano nosi ime Biser Jadrana. Svaki kamen u Dubrovniku odiše brojnim povijesnim pričama ispričanim na suvremen način. Velebne zidine, uske kamene uličice u kojima se na svakom koraku nalaze brojne povijesne znamenitosti. Stari grad Dubrovnik okružen je 1940 metara dugim zidinama koje su očuvane u izvornom obliku i predstavljaju prepoznatljivi simbol,  kako grada Dubrovnika tako i čitave Hrvatske.  Zidine  su  široke  od                     

4-6 metara, a visoke oko 25 metara. Obišli smo Stradun,brojne znamenitosti poput Velike Onofrijeve česme, Orlandov stup koji je najstarija očuvana skulptura u gradu. Jedna od najljepših gotičko-renesansnih palača je Palača Sponza, koja je bila glavno trgovačko i poslovno središte starog Dubrovnika. Nezaobilazan je iKnežev dvor, nekoć sjedište vlade i dom kneza Dubrovačke Republike, a danas muzej Grada u kojem se može vidjeti povijest i život starih Dubrovčana, potom Crkva Svetog Vlaha zaštitnika grada Dubrovnika, kao i Središnji dubrovački sakralni objekt prekrasna katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, građevina koja svjedoči o prebogatoj dubrovačkoj povijesti. Katedralna riznica je neprocjenjivo blago i sadrži 161 predmet iz razdoblja od 11. do 18. stoljeća, od kojih velik dio svjedoči o vrhunskoj sposobnosti starih dubrovačkih zlatara. Najvredniji izložak u Riznici svakako su relikvije sv. Vlaha, dubrovačkog zaštitnika, koje potječu iz 11. i 12. stoljeća.

Mostar stari grad, koji potiče još iz perioda vladavine Turaka, oduvijek je bio glavna atrakcija u Mostaru. Izgrađen poput zbijene jezgre, ovaj dio grada je idealan za šetnju. Obnova starog grada je skoro u potpunosti završena, a u njemu još uvijek vrijedno rade bezbrojni kotlari i zanatlije, kao i nekoliko izvanrednih antikvarnica.

Najstariji lučni most u Mostaru je čuveni Stari most,

izgrađen od kamenih blokova

Stari most je čuveni most preko rijeke Neretve u Mostaru. Sagrađen je između 1557. i 1566, a djelo je osmanlijskog graditelja Hajrudina. U tijeku rata u Bosni i Hercegovini srušen je 9. studenog 1993. god. Nakon obnove 2004. most je uvršten na spisak Svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Poznat je kao glavni simbol Mostara i Hercegovine.

Na desnoj strani se nalaze stepenice koje vode do najstarije džamije u Mostaru: Ćejvan-ćehajine džamijekoja je izgrađena 1552. godine. Stari bazar, Kujundžiluk, je dobio naziv prema tradicionalnim zlatarima koji su pravili i prodavali svoje rukotvorine na ulici, a ujedno je i mjesto na kojem se može pronaći autentične slike i bakrene ili brončane ugravirane slike Starog mosta. Tu se nalazi i bazilika sv. Petra sa samostanom.

       Nakon vrlo uspješnog i interesantnog obilaska planiranih destinacija slijedio je nastavak vožnje prema Slavonskom Brodu, uz kraća zadržavanja kroz Bosnu i Hercegovinu.  

                                                                   

                                                                                                        Za DAGIT Slav. Brod:

                                                                                                      Antun Pospišil, ing.građ

1. 4. 2019.
Obilazak gradilišta mosta PELJEŠAC I IZLET U DUBROVNIK I MOSTAR

Vrijeme realizacije:  26.  i  27.  travnja 2019. godine

 1.DAN (26. 04. 2019.): PELJEŠAC MOST - NEUM

Polazak ispred Kauflanda u 3,00 sata ujutro. Ugodna vožnja turističkim autobusom uz usputna zaustavljanja za odmor i osvježenje preko Bosne do PELJEŠCA. Po dolasku (oko 12,00 sati) slijedi razgled i upoznavanje sa izgradnjom Pelješkog mosta. Pelješki most je dugo planiran, te konačno i na početku izgradnje, koji bi trebao premostiti Malostonski zaljev između Komarne i Brijeste na Pelješcu, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Pelješki most Hrvatskoj je važan, jer će se njegovom izgradnjom uspostaviti čvrsta cestovna veza između svih dijelova hrvatskog teritorija. Nakon razgleda gradilišta mosta odlazak u STON. Predlažemo razgled grada STONA gdje su najpoznatije Stonske zidine, te uživanje u gastronomskoj ponudi Pelješca. Odlazak do NEUMA, smještaj u hotel Adriu, večera, noćenje.

2. DAN (27. 04. 2019.): DUBROVNIK - MOSTAR

Doručak. Odlazak do centra grada burne povijesti gdje se dodirivalo i sukobljavalo mnoštvo suvereniteta i pomorskih sila. Svojom političkom umješnošću Dubrovnik je uspio izboriti potpuni oblik samouprave tako da je stoljećima djelovao kao neutralna samostalna država. Po dolasku na PILE  slijedi razgled grada uz lokalnog vodiča: STRADUN, PILE, CRKVA SV. VLAHA, ONOFRIJEVA FONTANA, SAMOSTAN MALE BRAĆE, KNEŽEV DVOR, PALAČA SPONZA, STARA LUKA, DOMINIKANSKI SAMOSTAN, GRADSKE ZIDINE… Dio vremena slobodno za odmor i osvježenje. Nastavak vožnje do MOSTARA. Po dolasku u grad slijedi razgled grada: STARI MOST, STARA ČARŠIJA, FRANJEVAČKA CRKVA...Dio vremena slobodno za uživanje u Staroj čaršiji. Polazak u smjeru Slavonskog Broda. Planirani dolazak u večernjim satima.

Prilikom organiziranih posjeta gradilištu obavezno se pridržavati Upute i mjera ZNR, u dogovoru sa inženjerom zaštite na radu.

Polaznici na ovo putovanje ostvaruju5 bodovaiz područja građevinske struke.  Oni kojima je potrebna potvrda za ostvarene bodove trebaju doplatiti 20,00 kuna.

 CIJENA ARANŽMANA NA BAZI 30 PUTNIKA:  660,00  kn

 CIJENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:

- prijevoz turističkim autobusom prema programu,

- obilaske i razglede prema programu,

- smještaj u hotelu Adria*** u Neumu na bazi 1 polupansiona

- razgled Pelješkog mosta i Stona

- razgled Dubrovnika

- razgled Mostara

- uslugu lokalnog vodiča u Dubrovniku,

- usluge stručnog turističkog pratitelja grupe,

- osiguranje od javne odgovornosti polica br.  11-7002566391 Uniqa osiguranje,

- jamčevno osiguranje polica br. 45-7002566397 Uniqa osiguranje,

- troškove organizacije i rezervacije.

CIJENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:

-doplata za 1/1 sobu 100 kn

SMJEŠTAJ:

HOTEL ADRIA*** NEUM, smješten uz Jadransku obalu, na 100 m od plaže. Klimatizirane sobe s balkonom s pogledom na more. Sve sobe sadrže TV ravnog ekrana sa satelitskim programima, te vlastitu kupaonicu. Usluga polupansion. Buffet prehrana. WIFI dostupan u predvorju hotela.

PRIJAVE I UPLATE

Najkasnije do petka 19. travnja 2019., odnosno do popune mjesta.

Prijave možete izvršiti na E-mail: vesna@leko-biro.hr (DAGIT)  ili  vb-tours@sb.htnet.hr (VB tours),

Dodatne informacije možete dobiti  na mob. 092/196-3224 (Antun Pospišil), tel. 03 /445-466 (Štefica Pospišil),  035/449-911 (VB tours).

Uplata se vrši na žiro račun DACVIT-a Slav. Brod IBAN br.  HR4723400091110084940

PLAĆANJE: Mogućnost obročne otplate na 4 mjesečna obroka. (u ovom slučaju se ugovor zaključuje sa VB tours)

 Uz ovaj program idu Opći uvjeti putovanja TA VB Tours!!!!

VB tours d.o.o.  K. P. Krešimira IV 49, 35 000 Slav. Brod

Tel / fax: 035 44 99 11, 44 99 22, e-mail: vb-tours@sb.htnet.hr

 

Kontakt osoba:                                                                         Za DAGIT Slav. Brod:

Antun Pospišil                                                                                Predsjednica                                                                                                                                                                        Mob: 092/196-3224                                                           Željka Perković, dipl.ing.arh.

 

Stranice