27. 3. 2018.
IZVJEŠĆE SA STRUČNOG SEMINARA

AKTUALNA GRAĐEVNO TEHNIČKA REGULATIVA

Aktualna građevno tehnička regulativa bila je tema stručnog seminara koji je održan 16. ožujka 2018. u Tehničkoj školi, u Slavonskom Brodu. Organizator skupa bio je DAGIT Slavonski brod u suradnji s Hvatskim savezom građevinskih inženjera.

Program skupa bio je namijenjen inženjerima i tehničarima svih struka, osobama koje obavljaju poslove projektiranja, prostornog uređenja, kontrole projekata, nostrifikacije, građenja, stručnog nadzora građenja, održavanja građevina, izrade elaborata za potrebe projekata, ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda, predstavnicima općina, gradova i županija, te svim ostalim sudionicima u sektoru graditeljstva.

Stručni seminar okupio je 76 polaznika inženjera i tehničara, te profesora sa završnim razredima učenika Srednje tehničke škole, smjer arhitektonski tehničar.

Na seminaru su obrađene slijedeće teme:

- Utjecaj ponašanja vijčanih priključaka na potresni odziv čeličnih okvira, predavačica dr.sc. Paulina Krolo, mag. ing. aedif.

- Izoliranje dijelova zgrade pod zemljom i Izvedba novih i sanacija starih ravnih krovova, predavačica Tanja Herr, dipl.ing.arh.

- Energetska učinkovitost pri obnovi kulturnih dobara, predavačica: Željka Perković, dipl.ing.arh.

Predavanja su izazvala veliki interes kod svih nazočnih sudionika seminara, a što je potkrijepljeno brojnim pitanjima koja su uputili predavačima. Nakon završetka predavanja voditelj seminara Antun Pospišil se uime organizatora zahvalio svim sudionicima seminara na dolasku i aktivnom sudjelovanju.

                                                                                    Za DAGIT Slav. Brod,

                                                                                  Antun Pospišil, ing.građ.