23. 2. 2018.
STRUČNI SEMINAR

DAGIT SLAV. BROD

 organizira

 STRUČNI SEMINAR

 AKTUALNA GRAĐEVNO TEHNIČKA REGULATIVA

            Seminar je namijenjen inženjerima i tehničarima svih struka, osobama koje obavljaju poslove projektiranja, prostornog uređenja, kontrole projekata, nostrifikacije, građenja, stručnog nadzora građenja, održavanja građevina, izrade elaborata za potrebe projekata, ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda, predstavnicima općina, gradova i županija, te svim ostalim osobama koje sudjeluju u graditeljstvu.

   Voditelj seminara:  Antun Pospišil, ing.građ.

 MJESTO ODRŽAVANJA:     Dvorana u Tehničkoj školi, E. Kumičića 55, Slavonski Brod

 VRIJEME ODRŽAVANJA:    Petak, 16. ožujka  2018. godine  s  početkom u 14,00 sati

 

PROGRAM SEMINARA

 

14,00 – 15,00 sati     Registracija – prijave sudionika

 

15,00 – 16,30 sati     Utjecaj ponašanja vijčanih priključaka na potresni odziv                                      čeličnih  okvira

                                                    - dva blok školska sata.

                               (predavač: dr.sc. Paulina Krolo, mag. ing. aedif.)

 16,30 – 16,40 sati     Pauza

 16,40 – 18,10 sati     Izoliranje dijelova zgrade pod zemljom, izvedba novih i sanacija                                    starih ravnih krovova

                                - SEISMIK - sustav protupotresne termo i hidroizolacije ispod                                                        temeljne ploče,

                                - OPTIMO ravni krovovi - u kojima umjesto betona u nagibu,                                                       izvodimo XPS u nagibu 

                                                        - dva blok školska sata.

                                               (predavač: Tanja Herr, dipl.ing.arh.,)

 

18,10 – 18,25 sati        Pauza

18,25 – 19,55 sati        Energetska učinkovitost pri obnovi kulturnih dobara 

                                                  - dva blok školska sata.

                                        (predavač:  Željka Perković dipl.ing.arh..)

19,55 – 20,15 sati        Pitanja i prijedlozi

  

 (polaznici seminara ostvaruju ukupno 6 bodova)

  

KOTIZACIJA: Cijena stručnog seminara je 150,00 knza članove DAGIT-a , a za sve ostale je 200,00 kn.

Doplata za potvrdu o ostvarenim bodovima na ovom seminaru iznosi 20,00 kn.

Uplate  se  vrše  na  račun  DAGIT-a  Slavonski  Brod,

IBAN  broj:  HR4723400091110084940

INFORMACIJE I PRIJAVE:  tel. 035 / 445-466 (od 8,00 – 16,00 sati, Štefica Pospišil),                                            fax.  035 / 218-809

                                      mob.  091 / 446 - 0926  (Josip Batagelj)

                                      mob.  092 / 196 - 3224  (Antun Pospišil)

                                      e-mail:  dagit.sb@gmail.com

  

                                                                                Za DAGIT Slav. Brod:

                                                                                     Predsjednik,

                                                                             Mato Martić, dipl.ing.građ.