Odličan odaziv inženjera na stručnom seminaru u Slavonskom Brodu

Stručni seminar održan je u Slavonskom Brodu 10. veljače 2017. godine u dvorani Tehničke škole, u ulici E. Kumičića 55. Organizator seminara je bio DAGIT Slavonski Brod, a teme seminara su osmišljene u suradnji s Društvom građevinskih inženjera Zagreb i Ravnateljicom Tehničke škole u Slavonskom Brodu.

Na seminaru su prezentirane sljedeće teme:

  • -Građevinarstvo RH u 2016. – vizije i perspektive (Zdravko Jurčec, dipl.ing.građ. i        doc.dr.sc. Maja-Marija Nahod, dipl.ing.građ.),
  • -Financiranje infrastrukturnih projekata iz fondova EU-a  -  iskustva, problemi i  preporuke (Ariana Vela, dipl.iur., konzultantica za fondove EU)
  • -Rješavanje građevinskih sporova mirenjem (dr.sc. Srđan Šimac, sudac Visokog  trgovačkog suda RH, predsjednik Hrvatske udruge za mirenje)
  • -Posebne uzance o gradnji (Mićo Ljubenko, dipl.iur.)
  • -Primjena posebnih propisa u poslovima gradnje (Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.)
  • -Procjena vrijednosti nekretnina u investicijskim projektima u graditeljstvu (mr.sc.Željko  Uhlir, dipl.ing.građ.)

Seminar je bio namijenjen inženjerima i tehničarima svih struka, osobama koje obavljaju poslove projektiranja, prostornog uređenja, kontrole projekata, nostrifikacije, građenja, stručnog nadzora građenja, održavanja građevina, izrade elaborata za potrebe projekata, ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda, predstavnicima općina, gradova i županija, te svim ostalim osobama koje sudjeluju u graditeljstvu.

Teme seminara bile su u  skladu s programom upotpunjavanja i usavršavanja znanja sukladno Pravilniku o stručnom ispitu, te upotpunjavanju znanja i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva.

Na stručnom seminaru je sudjelovalo 60 građevinskih inženjera i tehničara iz čak tri županije, i to: Vukovarsko-Srijemske, Požeško Slavonske i Brodsko Posavske te dva profesora i 52 učenika dvaju završnih razreda Srednje tehničke škole iz Slavonskog Broda.

Predavanja su pobudila veliki interes  sudionika seminara, a što je potkrijepljeno brojnim pitanjima koja su upućena predavačima tijekom diskusija. Po završetku predavanja voditelj seminara Antun Pospišil, .ing.građ. se zahvalio svima na velikom odazivu i aktivnom sudjelovanju.