8. 4. 2016.
POZIV NA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

Temeljem članka 20.  i  23. Statuta, te odlukom Predsjedništva DAGIT-a  od 6. 04. 2016. godine, pozivaju se svi članovi DAGIT-a Slav. Brod na

 REDOVNU  GODIŠNJU  SKUPŠTINU 

            koja će se održati  14.  04.  2016. godine (četvrtak) u prostorijama HŽ  INFRASTRUKTURA  – NADZORNO SREDIŠTE SLAVONSKI BROD, Tomislavov trg 1,  Slavonski Brod,  sa početkom u 18 sati.

 

DNEVNI RED  

1.   Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ predsjednika

2.   Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

3.   Izvješće o radu DAGIT-a u 2015. godini – podnosi Predsjednik DAGIT-a

4.   Financijsko izvješće za 2015. godinu – podnosi blagajnik DAGIT-a

5.   Rasprava o izvješćima

6.   Usvajanje izvješća

7.   Prijedlog plana rada za 2016. godinu i njegovo usvajanje

8.   Stručno predavanje na temu: 

           - XYPEX hidroizolacija betona kristalizacijom
           - MOSE projekt i katastrofa brane Vajont

9.  Različito

 

Molimo članove DAGIT-a Slav. Brod da se odazovu ovom pozivu i sudjeluju u radu
Skupštine. 

Poslije Skupštine biti će organiziran DOMJENAK !!! 

 

                                                                                          Predsjednik DAGIT-a:                                              

                                                                                     MATO MARTIĆ, dipl.ing.građ.