11. 3. 2016.
Izvješće sa održanog predavanja i obilaska gradilišta novog podvožnjaka u Osječkoj ulici, Slavonski Brod

            DAGIT Slavonski Brod, organizirao je za više od trideset članova Društva arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara iz Slavonskog Broda obilazak gradilišta novog podvožnjaka u Osječkoj ulici u Slavonskom Brodu     na kojemu su posjetitelji doznali mnoštvo detalja od Nene Kladarić, mag.ing. traff., voditelja nadzornog središta HŽ-a, voditelja gradilišta Danijela Obad, dipl. ing. građ. i glavnog nadzornog inženjera Tomislava Pitlović, dipl. ing. građ.

            Voditelj gradilišta Danijel Obad, dipl. ing. građ. iz tvrtke Kamgrad d.o.o., glavni nadzorni inženjer, Tomislav Pitlović, dipl. ing. građ., i Neno Kladarić održali su prezentaciju projekta, a potom smo zajedno krenuli u obilazak gradilišta, na kojemu smo doznali mnoštvo detalja o zanimljivom projektnom rješenju u Osječkoj ulici.

             Izgradnjom podvožnjaka na križanju željezničke pruge MG2 i državne ceste D423 trajno će se riješiti problem duljih čekanja na pružnome prijelazu u jednoj od najprometnijih gradskih ulica. Inače, središnji istočni ulaz u Slavonski Brod jest upravo Osječka ulica, što znatno utječe na razinu prometa na toj dionici gradskog prometnog sustava. Ograničenje tog rješenja jest i željezničko-cestovni prijelaz preko pruge, koja je važna za međunarodni prijevoz na X-paneuropskom koridoru. Pruga ima tri kolosijeka: dva po kojima voze vlakovi u smjeru Slavonski Brod – Vrpolje i obratno, i treći koji je industrijski kolosijek prema industrijskoj zoni Bjeliš. Dnevno njome prolazi više od stotinu vlakova u oba smjera, a preko željezničko-cestovnog prijelaza prolazi čak 15.000 cestovnih vozila. Zbog toga su se polubranici u prosjeku spuštali 45 puta dnevno. Europske norme nalažu da u slučaju da je na takvim prijelazima dnevna frekvencija veća od 10.000 vozila, problem treba riješiti izgradnjom nadvožnjaka ili podvožnjaka.                          Kraj prometnih gužvi ipak se nazire, i to zahvaljujući gradnji novog podvožnjaka, čiji je glavni projektant Želimir Kučibradić, dipl.ing.građ iz Instituta IGH d.d., PC Osijek.

            Problem spomenutog istočnog ulaza u grad riješiti će i podići opću razinu sigurnosti u prometu. Za provedbu tog projekta na koji se čekalo godinama, zaslužne su Hrvatske ceste, koje u tu investiciju ulažu približno 49 milijuna kuna (bez PDV-a). Izvođač radova je zajednica ponuditelja koju čine Osijek-Koteks d.o.o., Kamgrad d.d. i Tehno-Elektro d.o.o. Radovi obuhvaćaju i izgradnju odgovarajućeg pothodnika za pješake i bicikliste. Nadzor nad projektom provodi zagrebački Centar za organizaciju građenja d.o.o., a planirani rok izvođenja radova je 19 mjeseci. Otvaranje dugo očekivanog podvožnjaka očekuje se u travnju 2016.

            Projektnim rješenjem podvožnjaka, tijekom izvođenja radova iskopano je čak 60.000 m³ materijala, a do završetka svih radova na gradilištu biti će ugrađeno približno 11.500 m³ betona.

            Voditelj gradilišta Danijel Obad, dipl.ing.građ. rekao nam je neke detalje o zaštiti građevinske jame i snižavanju razine podzemnih voda na podvožnjaku i pothodniku ispod provizorija željezničkih kolosijeka te na budućoj crpnoj stanici. Na gradilištu smo saznali nešto više o konstrukciji potpornih zidova podvožnjaka, koja se sastoji od dva tipa armiranobetonske konstrukcije. Prvi se tip sastoji od dijafragme debljine 80 cm i temeljne razuporne  AB ploče debljine 100 i 80 cm.

            Glavni nadzorni inženjer Tomislav Pitlović, dipl.ing.građ. pojasnio nam je da ta ploča zapravo služi kao glavna nosiva konstrukcija podvožnjaka, a na nju se veže obložni zid debljine 30 cm. Drugi tip potporne konstrukcije postavljen je na plićim dijelovima podvožnjaka, a sastoji se od dviju vrsta armiranobetonskog sanduka, temeljne ploče debljine 80 i 60 cm, zidova debljine 40, odnosno 50 cm. Oba tipa potporne konstrukcije podvožnjaka završavaju armiranobetonskim zidom debljine 40 cm, tj. ogradom iznad površine terena. Na kraju je pohvalio organizaciju gradilišta, suradnju s HŽ Infrastrukturomi lokalnom samoupravom, ističući upravo projekt podvožnjaka kao primjer dobre poslovne suradnje.

            Podvožnjak ispod željezničke pruge najviše će razveseliti nestrpljive stanovnike Osječke ulice, čiji se domovi nalaze u području zahvata gradilišta kao i jednako nestrpljive ostale građane i korisnike buduće ceste ispod željezničke pruge.

 Detalji iz glavnog projekta:

 

                                           Karakteristični presjek dijafragme

 

                      Normalni poprečni presjek podvožnjaka

FOTOGRAFIJE

Materijali korišteni od predavača i Časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera GRAĐEVINAR 1/2016.

Slavonski Brod, 11. ožujak 2016. godine.        

                                                                                   Za DAGIT Slav.Brod, 

                                                                                  Antun Pospišil, ing.građ