20. 2. 2015.
STRUČNI SEMINAR

DAGIT SLAV. BROD

 organizira

 SEMINAR STRUČNOG USAVRŠAVANJA

 Primjena Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja,  uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika, završnog izvješća nadzornog inženjera,  sadržaju pisane izjave izvođača  i uvjetima održavanja građevine

 (polaznici seminara ostvaruju ukupno 5 boda iz područja građevinsko-tehničke regulative)

    Voditelj seminara:  Antun Pospišil, ing.građ.

  MJESTO ODRŽAVANJA:     Dvorana u Tehničkoj školi, E. Kumičića 55, Slavonski Brod

 VRIJEME ODRŽAVANJA:     Petak,   27. veljače  2015. godine  s  početkom u 15,30 sati

 

PREDAVAČI:     mr.sc. Miroslav Blanda, dipl.ing.građ., Željka Perković, dipl.ing.arh.  i

                       dr.sc. Lino Fučić, dipl. ing. građ.

 

PROGRAM SEMINARA

 

15,30 – 16,00 sati      Registracija – prijave

 

16,00 – 16,45 sati      Sustav upravljanja kvalitetom kod izvođenja betonskih konstrukcija.

Sustav upravljanja kvalitetom građevinske tvrtke, norme izvođenja, sudionici  u izvođenju betonskih konstrukcija (projektant, nadzorni inženjer, izvođač, proizvođač građevinskog proizvoda).

                               (predavač:   mr.sc. Miroslav Blanda, dipl.ing.građ.

 

16,45 – 17,00 sati      Pauza

 

17,00 – 17,45 sati      Energetska učinkovitost pri obnovi kulturnih dobara

                               (općenito  i  potencijalna primjena)

                               (predavač:  Željka Perković, dipl.ing.arh.)

  

17,45 – 18,00 sati      Pauza

 

18,00 – 18,45 sati     Odredbe iz Zakona o gradnji o provedbi stručnog nadzora, vođenju građevinskog dnevnika, završnom izvješće nadzornog inženjera, te pisanoj izjavi o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.

                               (predavač:  dr.sc. Lino Fučić, dipl.ing.građ.

                                              

18,45 – 19,30 sati     Način provedbe stručnog nadzora građenja, te sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera i primjer završnog izvješća nadzornog inženjera

                                (predavač:  dr.sc. Lino Fučić, dipl. ing. građ.

 

19,30 – 19,40 sati      Pauza

 

19,40 – 20,25 sati      Obrasci, uvjeti i način vođenja građevinskog dnevnika, te sadržaj pisane izjave  izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.

                                (predavač:  dr.sc. Lino Fučić, dipl. ing. građ.

 

KOTIZACIJA:            Cijena stručnog seminara je 300,00 knza članove DAGIT-a koji su platili članarinu za 2014. godinu, a za sve ostale je 450,00 kn.

Uplate  se  vrše  na račun DAGIT-a  Slavonski  Brod,

na  IBAN  broj:  HR4723400091110084940

 

 

INFORMACIJE I PRIJAVE:  tel. 035 / 445-466 (od 8,00 – 12,00 sati,   Štefica Pospišil),                                                               fax.  035 / 218-809

                                               mob.  098 / 467 - 839    (Mato Martić)

                                               e-mail:  dagit.sb@gmail.com

 

                                                                                       Za DAGIT Slav. Brod:

                                                                                             Predsjednik:

                                                                                   Mato Martić, dipl.ing.građ.