5. 12. 2014.
IZVJEŠTAJ SA SEMINARA ODRŽANOG 15.10.2014.

    DAGIT Slavonski Brod u suradnji sa Hrvatskim savezom građevinskih inženjera bio je organizator vrlo uspješnog Stručnog seminara (u skladu s Programom upotpunjavanja i usavršavanja znanja i Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva), a bilo je namijenjeno prvenstveno projektantima i nadzornim inženjerima, kao i voditeljima građenja – izvođačima i svim ostalim osobama  koje primjenjuju navedene propise.

 Polaznici seminara ostvarili su ukupno 4 boda, od toga 1 bod iz građevno-tehničke regulative i 3 boda iz graditeljske struke.

 Voditelj seminara:  Antun Pospišil, ing.građ.

MJESTO ODRŽAVANJA:  HŽ Infrastruktura – Ispostava Nadzornog središta Slavonski Brod, Trg kralja Tomislava br. 1, Slavonski Brod  

VRIJEME ODRŽAVANJA:            srijeda, 15. listopada 2014. godine s početkom u 15,30 sati

KOTIZACIJA: Prisustvovanje stručnom seminaru bilo je besplatno za sve sudionike, osim za one sudionike kojima je potrebna potvrda za ostvarene bodove, a koji su trebali uplatiti kotizaciju 100,00 Kn.

PREDAVAČ:            mr.sc. Miroslav Blanda, dipl.ing.građ.

Tema seminara je bila: UPRAVLJANJE KVALITETOM PRI IZVOĐENJU ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA

Stručni seminar održan je vrlo uspješno s više od četrdeset polaznika. Predavanju su prisustvovali polaznici iz Slavonskog Broda, Požege, Vinkovaca, Sikirevaca i Zagreba. Veliki interes bio je vjerojatno zbog vrlo interesantne teme.

Na seminaru je prikazan sustav upravljanja kvalitetom pri izvođenju betonskih konstrukcija kao integralni dio sustava upravljanja kvalitetom poduzeća. Definirane su i opisane zakonske obveze i odgovornosti sudionika u gradnji vezano uz izvođenje armiranobetonskih konstrukcija. Ti sudionici su: projektant, nadzorni inženjer, izvođač radova i proizvođač betona. Detaljno je analiziran proces izvođenja betonskih radova i predložen je model sustava upravljanja dokumentacijom za sve aktivnosti procesa.

Na okruglom stolu je posebna pažnja dana izradi programa kontrole i osiguranja kvalitete betonske i armiranobetonske konstrukcije u projektnoj dokumentaciji.

U raspravi koja je uslijedila mr.sc. Slavko Živković, dipl.ing.građ. istakao i naglasio da je iznenađen zaista velikom broju mladih kolegica i kolega građevinaca sudionika seminara, što upućuje na važnost cjeloživotnog obrazovanja kako za građevinare, tako i za sve ostale inženjere i struke koje sudjeluju u procesima i poslovima graditeljstva. 

Na kraju rasprave Glavni inženjer radilišta Zvonko Salopek i Ivana Karčić, dipl.ing.građ.,  zaposlenici Poduzeća ˝PRUŽNE GRAĐEVINE˝ d.o.o., Zagreb, istakli su važnost ovakvog organiziranja seminara koje odgovara njima na terenu, jer upravo su tu u neposrednoj blizini Slavonskog Broda na izvođenju rekonstrukcije tri armirano betonska mosta ispod željezničke pruge magistralnog europskog međunarodnog pravca.

Zaključeno je da se i dalje nastavi sa organiziranjem i održavanjem stručnih seminara i okruglih stolova radi usavršavanja, upotpunjavanja i prenošenja znanja, a za slijedeću godinu pripremili smo novi godišnji plan stručnog usavršavanja i podnijeli ga HSGI-u na odobrenje.

Predavač: mr.sc. Miroslav Blanda, dipl.ing.građ.

 

Polaznici seminara pozorno su pratili vrlo interesantno predavanje

 

Antun Pospišil, ing.građ.