22. 4. 2013.
REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

P O Z I V
 
 
Temeljem članka 19.  i  24. Statuta, te odlukom Predsjedništva DAGIT-a  od 16. 04. 2013. godine, pozivaju se svi članovi DAGIT-a Slav. Brod na
 
 
REDOVNU  GODIŠNJU  SKUPŠTINU
 
 
koja će se održati  25.  04.  2013. godine (četvrtak) u prostorijama HŽ – SEKCIJA ZA PRUGE, Tomislavov trg 1,  Slavonski Brod,  sa početkom u 18 sati.
 
                                                                                                                                        
 
DNEVNI RED
 
                   1.  Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ predsjednika
                   2.  Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
                   3.  Izvješće o radu DAGIT-a u 2012. godini – podnosi Predsjednik DAGIT-a
                   4.  Financijsko izvješće za 2012. godinu – podnosi blagajnik DAGIT-a
                   5.  Rasprava o izvješćima
                   6.  Usvajanje izvješća
                   7.  Prijedlog plana rada za 2013. godinu i njegovo usvajanje
                   8.  Prijedlog za dodjelu godišnje nagrade Hrvatskog saveza građevinskih     
                        inženjera
                   9.  Stručno predavanje  - Primjena nehrđajućeg čelika u graditeljstvu
                  10. Različito.
 
 
 
Molimo članove DAGIT-a Slav. Brod da se odazovu ovom pozivu i sudjeluju u radu Skupštine.
 
 
Poslije Skupštine biti će organiziran DOMJENAK !!!
 
 
 
 
                                                                                         Predsjednik DAGIT-a,
                                              
                                                                                   MATO VINARIĆ dipl.ing.građ.